Školská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

Aktivity v škole Život v škole

V piatok 21. 2. 2020 sa v našej škole odohralo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti – súťažnej prehliadky prvých vedeckých príspevkov našich žiakov (ďalej SOČ).

Do 42. ročníka tejto tradičnej česko-slovenskej súťaže sa zapojilo šesť žiakov s piatimi súťažnými prácami. Zastúpenie mali psychológia, právne vedy, zdravotníctvo, ale i informatika.

Každá súťažná práca splnila formálne náležitosti odbornej práce, jej autori do nej zahrnuli ucelený pokus, vyvodenie záverov i diskusiu o ďalšom pokračovaní svojho výskumného projektu a jej praktickom využití. Vznikli tak nové námety na občiansku náuku, originálna spoločenská hra, štatistika darcov krvi a softvérové prostredie pre precvičovanie matematiky. Svoju prácu každý z autorov prezentoval v rámci vymedzeného 8-10-minútového času.

V okresnom kole SOČ budú našu školu reprezentovať:

  • Branislav Blažek a Nikola Verbová z II. B v odbore Učebné pomôcky, didaktické technológie,
  • Monika Dedičová z II. A v odbore História, filozofia, právne vedy,
  • Marek Skupeň z III. D v odbore Zdravotníctvo,
  • Romana Vaščáková z II. B v odbore Psychológia, sociológia, pedagogika,
  • Matej Šanta z II. B v odbore Psychológia, sociológia, pedagogika.
víťazi s diplomami
Víťazi školského kola

Ďakujeme našim školským víťazom SOČ za kus práce, ktorý spravili pri tvorbe vlastného odborného príspevku, a prajeme veľa úspechov v okresnom kole súťaže.

Noví záujemcovia o vlastnú vedeckú činnosť sa môžu ešte v tomto roku zapojiť do prípravy Školskej odbornej konferencie Š. O. K. Viac informácií u koordinátorky SOČ J. Pekárovej.