Moderné atómové technológie a štúdium v Rusku

Aktivity v škole Život v škole

Dňa 20. 2. 2020 sa skupina 25 žiakov 3. a 4. ročníka našej školy spolu s učiteľom Ľubomírom Konrádom zúčastnila na prednáške Dr. Jevgenija Kulikova z Moskovskej národnej výskumnej jadrovej univerzity MIFI. Jeden z popredných ruských odborníkov informoval prítomných dostupnou formou o možnostiach využitia pokročilých atómových technológií nielen
v energetike, ale aj pri úprave stavebných materiálov, ošetrovaní potravín, ničení škodcov či v medicíne. Okrem odbornej problematiky predstavil aj možnosť štúdia na MIFI pre zahraničných študentov.

ruský odborník pri prednáške
pohľad z publika

Celú akciu podporil ROSATOM – štátna korporácia pre atómovú energiu, ktorá je zároveň poskytovateľom bezplatných štipendií pre zahraničných študentov. O možnostiach štúdia v Ruskej federácii a získaní štipendia na ruských univerzitách informovala prítomných riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna Kuznecovová.

predstavenie štúdia v Rusku