Opäť bodujeme: Speaker’s Corner

Naše úspechy Život v škole

Dňa 6. 2. 2020 sa na Súkromnom gymnáziu na Oravskej ceste uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Speaker’s Corner – v rečníckom prejave v anglickom jazyku. Z našej školy sa zúčastnilo 8 rečníkov a vrátili sme sa so striebrom v každej kategórii.

V kategórii Junior zabodoval Peter Ružička z I. D triedy, v Intermediate sa na druhom mieste umiestnil Samuel Černák z II. B a v kategórii Senior sa vo finále na striebornej priečke umiestnil Marko Kopas zo IV. C triedy.

Aj naši ďalší žiaci sa umiestnili na pekných priečkach, v prvej desiatke súťažiacich sa umiestnili Matej Majtaník a Lucia Kemková z III. B, Lucia Dubeňová z III. A, Matej Šanta z II. B a tiež Vladimír Tkáčik z I. D.

PhDr. J. Samolová