Plodná práca Debatného klubu GVOZA priniesla svoje ovocie

Naše úspechy Život v škole

Debatný klub GVOZA odštartoval svoju prvú úplnú sezónu Slovenskej debatnej ligy 31. 1. – 1. 2. 2020 stredoslovenským regionálnym turnajom v Banskej Bystrici, a to mimoriadne úspešne. Nášmu trojčlennému zmiešanému tímu s Debatným klubom pri Gymnáziu Varšavská cesta 1, Žilina, s názvom „GVORZA1“, ktorého súčasťou boli prevažne naši debatéri Richard Tomka (II. C) a Alexandra Klučková (II. B), sa podarilo obsadiť 2. miesto vo veľkej konkurencii takmer dvadsiatich piatich tímov. Nepochybne ide o jeden z najväčších úspechov, ktoré náš klub od svojho založenia zažil.

Richard Tomka sa zároveň stal 4. najlepším rečníkom turnaja spomedzi približne sedemdesiatich debatérov.

medaily a diplomy

Ale čo to vlastne tá debata je? Je to súťaž v argumentácii na zadanú tézu s presnými pravidlami, ktorá vás vie zabaviť, ale zároveň zlepšuje celosvetovo požadované globálne zručnosti, ako je napríklad kritické myslenie, komunikácia, kreativita a spolupráca.

Pokiaľ vás debata zaujala, určite neváhajte prísť na jedno z našich stretnutí, kde sa obvykle venujeme trénovaniu jednotlivých debatných zručností, ktoré vieme následne využiť práve na turnajoch, ako je tento. Turnajov sa vôbec netreba báť, hlavne na začiatku nejde vôbec o to, aké máme prirodzené predpoklady alebo či uspejeme, ale ide o získavanie skúseností a osobný rozvoj.

Rozpis stretnutí Debatného klubu GVOZA a akcií, ktorých sa jeho členovia zúčastňujú, spoločne s ďalšími informáciami o debate samotnej, môžete nájsť na týchto stránkach:

Pokiaľ máte nejaké otázky, Debatný klub GVOZA vám na ne rád odpovie osobne (Richard Tomka, II.C alebo Mgr. Anna Trenčanová), prípadne svoje otázky posielajte na e-mail dkgvoza@gmail.com alebo na facebook @dkgvoza.

DK GVOZA