Nielen nežne o Nežnej

Aktivity v škole Život v škole

V stredu 21. 1. 2020 občianske združenie Post Bellum zorganizovalo v našej škole dejepisný workshop o Nežnej revolúcii pre tohtoročných a taktiež budúcich maturantov z dejepisu. Jeho poslaním bolo priblížiť nám – študentom dobu, ktorá bola nedemokratická a popierala ľudské, občianske a morálne hodnoty.

Program sa začal o deviatej hodine krátkou prednáškou o význame združenia a vysvetlením, ako bude workshop prebiehať a čo nás bude čakať. Počas celého dňa nás sprevádzali lektorky, vďaka ktorým sme mali na chvíľu možnosť zažiť revolúciu na vlastnej koži. Rodina Nováková, ktorej boli súčasťou rodičia – socialistickí robotníci a dve deti, pán a pani Barošovci s myšlienkou o úžasnej Amerike, Sedlákovci s neposlušným synom s rozdielnym pohľadom na komunistický režim ako jeho rodičia – títo všetci v priebehu dňa ožili. Lektorky nám názorne pomohli pochopiť význam a priebeh revolúcie očami radových ľudí tej doby aj vďaka vytváraniu plagátov či plánovaniu svojich životných päťročníc. Najlepšie na celom workshope bolo, že jednotliví ľudia, ktorých sme stvárňovali, boli skutoční a rozhodli sa podeliť s vlastnými životnými príbehmi.

reakcie študentov na lístkoch
Odozva na dejepisný workshop bola pozitívna.

Vďaka celému experimentu sme si uvedomili, aké máme šťastie, lebo to, za čo oni bojovali, my berieme už ako samozrejmosť. Na konci workshopu, ktorý sa niesol v príjemnej a uvoľnenej atmosfére, každý jeden z nás odchádzal o niečo múdrejší s jedinečným zážitkom.