Hviezdoslavov Kubín: školské kolo

Aktivity v škole Život v škole

Vo štvrtok 30. 1. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V umeleckom prednese poézie si svoje sily zmerali 8 súťažiaci a v umeleckom prednese prózy 7 súťažiaci. Výhercom gratulujeme.

Poézia

1. miesto – Terézia Ševčíková, II. A

2. miesto – Anna Dubovcová, I. C

3. miesto – Veronika Janáčiková, I. A

Próza

1. miesto – nebolo udelené

2. miesto – Alexandra Ondrušová, III. C, Lucia Kemková, III. B

3. miesto – Veronika Hanulíková, II. B

V umeleckom prednese prózy postupuje priamo do krajského kola Jakub Grof z II. A, ktorý postupuje na základe minuloročnej úspešnej účasti v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Terke Ševčíkovej a Jakubovi Grofovi držíme palce v okresnom kole v marci 2020.