Speakers‘ Corner: školské kolo súťaže

Aktivity v škole Život v škole

Dňa 22. 1. 2020 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo súťaže rečníckych prejavov v anglickom jazyku Speakers´ Corner. Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách: Juniors (14-15-roční), Intermediate (16-17-roční) a Seniors (18-19-roční). Dĺžka jednotlivých prejavov je v kategórii Juniors 3 minúty, Intermediate 4 minúty a Seniors 5 minút. V každej vekovej kategórii je dopredu daných 5 tém, z ktorých si súťažiaci môžu jednu vybrať .

Víťazi automaticky postupujú na 13. ročník celoslovenskej súťaže Speakers´ Corner, ktorý sa uskutoční 6. februára 2020.

V našej škole si postup do finále vybojovali nasledujúci žiaci:

  • Juniors kategória – Peter Ružička a Marcela Pčolová z I. D
  • Intermediate kategória – Samuel Černák z II. B, Matej Šanta z II.B a Vladimír Tkáčik z I. D
  • Seniors kategória – Lucia Dubeňová z III. A, Marko Kopas z IV. C a Matej Majtaník z III. B

Ďakujeme zapojeným žiakom a prajeme veľa úspechov v debatách a samostatných prejavoch v anglickom jazyku.