Nepremeškajte príležitosť zapojiť sa do prehliadky SOČ

Aktivity v škole Život v škole

Štátny inštitút odborného vzdelávania i tentokrát hľadá stredoškolákov, ktorí sa hlbšie venujú niektorej teoretickej či praktickej oblasti vedy a vzdelávania. Pokiaľ práve pracuješ na vlastnom pozorovaní, poznáš odvrátenú stránku nejakého problému, vyvíjaš počítačovú aplikáciu, zaujímaš sa o umenie a natáčaš film či tvoríš komiks, radi tvoju prácu uvidíme v školskom kole súťažnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti (skrátene SOČ).

So svojím príspevkom sa tiež môžeš prihlásiť do Školskej odbornej konferencie Š. O. K.

Podmienky účasti:

Ak máš vážny záujem o SOČ alebo Š. O. K., najprv sa zaregistruj cez túto prihlášku.

Prihlášku treba vyplniť on-line do 12. januára 2020. V pondelok 13. januára cez veľkú prestávku sa uskutoční informačné stretnutie na učebni 78.

Stredoškolská odborná činnosť

Do súťaže sa prihlasuješ s cieľom prezentovať vlastnú prácu – riešenie konkrétneho problému s vedeckým či umeleckým zameraním, návrh zariadenia, softvéru alebo pomôcky pre vzdelávanie, ktorý si vypracoval samostatne alebo v malom tíme. Pri tvojej práci ti môže pomáhať odborný konzultant – učiteľ venujúci sa oblasti, ktorú skúmaš.

Tvojou úlohou pred školským kolom SOČ je vytvoriť dokument s popisom problému a vlastného riešenia v rozsahu 15 – 25 normovaných strán. Písaný text doplníš vhodnými ilustráciami, schémami či fotografiami. Uvedieš i zoznam literatúry, ktorú pri práci využívaš.

V školskom kole sa snažíš do 20 minút „predať“ svoje riešenie, ukázať jeho silné stránky, ako si k nemu dospel či aké iné prístupy poznáš. Tvoju prezentáciu hodnotí školská komisia zložená z učiteľov. Najlepších súťažiacich posiela do okresného kola. Pri zapojení sa do súťaže môžeš získať vecné ceny, no dôležitejšia je skúsenosť s tvorbou práce, jej verejnou obhajobou a získaním kontaktov v skúmanej oblasti.

Súťaž má charakter vedeckej práce, v mnohom kopíruje obhajoby diplomovej či bakalárskej práce na vysokej škole, preto sa obzvlášť hodí študentom vyšších ročníkov. Výborné výsledky vo vyšších kolách súťaže zohľadňujú pri prijímacom konaní aj rôzne univerzity.

Š. O. K.

Školská odborná konferencia je príležitosťou prezentovať svoje znalosti pred fórom žiakov našej školy. Viac informácií sa dozvieš na najbližšom informačnom stretnutí v pondelok 20. januára o 14.00 v učebni 32.