Navštívili sme Múzeum židovskej kultúry

Aktivity v škole Život v škole

Zážitkové vyučovanie je súčasťou našej snahy sprístupniť žiakom informácie z rôznych oblastí.

Dňa 11. 12. 2019 sme realizovali jednu takúto formu vzdelávania, s vybratou skupinou žiakov, v Múzeu židovskej kultúry v Žiline. Výchova k tolerancii a zbližovaniu kultúr je neoddeliteľnou súčasťou predmetu občianska náuka a ďalších predmetov.

budova Múzea židovskej kultúry

V múzeu, na tvári miesta, sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavých a užitočných informácií, prezreli si stálu expozíciu judaík. Táto je sprístupnená verejnosti od roku 1996. Väčšinu vystavených exponátov tvoria sakrálne predmety, ktoré sú majetkom Židovskej náboženskej obce Žilina.

Za zaujímavé sprievodné slovo ďakujeme pani Šefčíkovej, sprievodkyni múzea.

Renáta Saganová