Best in English

Aktivity v škole Život v škole

Kto sa stal najlepším angličtinárom na škole? Dňa 29. 11. sa uskutočnila medzinárodná súťaž Best in English, ktorá každý rok oslovuje 20 000 študentov z 30 krajín na svete. Z našej školy sa do nej zapojilo 13 žiakov, ktorí absolvovali on-line test s 60-minútovým limitom. Test zahŕňa čítanie s porozumením, počúvanie, prácu so slovnou zásobou a gramatikou. Najlepšie – identické skóre získali Róbert Bukovinský zo IV. E a Matej Majtaník z III. B. Výhercom gratulujeme a ostatným študentom ďakujeme za účasť.

Mgr. Jana Machynová