Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Aktivity v škole Život v škole

V pondelok 2. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Tohtoročná súťaž sa hrdí bohatou účasťou 31 žiakov našej školy. Olympiáda pozostávala z troch častí – z testu, transformácie textu a ústnej prezentácie. Na víťazných miestach sa umiestnili títo žiaci:

Kategória B

  1. Hanulíková Veronika, II. B
  2. Šanta Matej, II. B
  3. Randíková Silvia, II. C

Kategória A

  1. Ondrušová Alexandra, III. C
  2. Fučíková Barbora, IV. E
  3. Skupeň Marek, III. D

Víťazom blahoželáme. Veronike a Alexandre držíme palce v krajskom kole súťaže, ktoré sa odohrá už 13. 2. 2020.