iBobor – online súťaž v informatike

Naše úspechy Život v škole

Súťaž iBobor za 13 rokov svojej existencie na Slovensku zažil nejeden školák. Tento rok sa jej zúčastnilo rekordných 89 768 súťažiacich, ktorí súťažili v 8 súťažných kategóriách. Súťaž pokrýva širokú paletu úloh súvisiacich s algoritmickým myslením, logikou, ale i štruktúrami údajov a dôležitými informatickými témami ako kompresia, šifrovanie, sociálne otázky späté s technológiami.

V našej škole sa súťaže zúčastnilo 12 žiakov v kategórii Juniori (1. a 2. ročník) a 12 v kategórii Seniori (3. a 4. ročník). Z týchto 24 súťažiacich boli úspešnými riešiteľmi 16 žiaci. Najlepšie si počínali títo žiaci:

Víťazi v kategórii Juniori

  1. miesto: Peter Vajda, I. B, Miroslav Mihál, II. C, celkovo 118. – 158. miesto
  2. miesto: Matej Halama, II. A, celkovo 159. – 315. miesto.

V kategórii Juniori súťažilo celkovo 7994 súťažiacich.

Víťazi v kategórii Seniori

  1. miesto: Samuel Vyletel, III. B, celkovo 13. – 17. miesto
  2. miesto: Jakub Stráňava, III. A, celkovo 157. – 168. miesto
  3. miesto: Maroš Synák, III. C, celkovo 301. – 331. miesto.

V kategórii Seniori súťažilo celkovo 4314 súťažiacich.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa na nich pri ďalších informatických aktivitách.

Jana Pekárová