Spoznávajme a učme sa navzájom

Aktivity v škole Projekty Život v škole

V dňoch 6. 6. až 7. 6. 2019 sa na pôde GAB Námestovo zišli študenti z piatich škôl: GAB Námestovo, GVARZA Žilina, GVOZA Žilina, Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce a Liceum i Technikum Lipnica Wielka, aby odštartovali projekt „Spoznávajme a učme sa navzájom.

z projektu

Cieľom prvého stretnutia bolo naštartovať „spoznávanie sa“ a nadobudnutie zručností pre prácu s tabletom. Študenti si mali možnosť vyskúšať tvorbu aj úpravu fotografií či tvorenie videí, ktoré mohli obohatiť pomoc rôznych aplikácií, ktoré im umožňovali napríklad vloženie QR kódu do videa či rôzne obrazové, ale aj zvukové efekty. Na záver dňa sa žiaci rozdelili do skupín a pracovali na tvorbe videí, ktoré na konci dňa odprezentovali v aule.

Druhé stretnutie sa konalo v dňoch 10. – 11. 6. 2019. Stretnutie sa začalo v Žiline na Gymnáziu Varšavská cesta, odkiaľ si študenti išli pozrieť pamiatky ako napríklad synagógu, mestské katakomby, Burianovu vežu a Židovský cintorín. Po prehliadke študenti navštívili Thurzov sobášny palác v Bytči a odtiaľ sa presunuli do Čičmian, kde si mohli prezrieť Radenov dom, v ktorom sa nachádza expozícia ľudových remesiel. Nasledovala ešte Rajecká Lesná, v ktorej obdivovali drevený Slovenský betlehem. Počas večera pracovali študenti na videách, ktoré si na konci stretnutia spoločne odprezentovali.

v Čičmanoch

Tretie stretnutie sa odohrávalo na Liptove v dňoch 12. 6. a 13. 6. 2019. Počas týchto dní študenti navštívili Demänovskú jaskyňu, taktiež aj Múzeum jaskyniarstva a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši. V Liptovskom Jáne sa študenti zastavili aj v Múzeu miniatúr, kde mohli vidieť rôzne miniatúry slovenských hradov a zámkov. Odtiaľ pokračovali do archeoparku Havránok. Na záver sa odprezentovali videá z Liptova.

na Liptove

Štvrté stretnutie sa odohrávalo v Námestove v dňoch 16. 9. a 17. 9. 2019. Počas prvého dňa študenti navštívili Oravský hrad a Múzeum oravskej dediny v Zuberci. Druhý deň mali prehliadku priehradného múru a vodnej elektrárne. Súčasťou posledného dňa bola plavba po Oravskej priehrade a návšteva slanického Ostrova umenia. Na záver odprezentovali posledné videá, spoločne ukončili program a naši študenti zaželali hosťom a kamarátom z iných škôl šťastnú cestu domov.

zo Zuberca
účastníci projektu

Videá dostupné na stránke: