Olympiáda v nemeckom jazyku

Aktivity v škole Život v škole

Dňa 15. 11. 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku pod vedením p. Kotrbancovej a Lieskovskej.

ilustračná nemecká mapa a vlajka

Výsledky:

Kategória 2A

2. miesto: Miroslav Hanuliak, I. A (vyučujúca p. Liachovická)

Kategória 2B

1. miesto: Lukáš Maga, III. C (vyučujúca p. Liachovická)

Kategória 2C

1. miesto: Natália Durmis, III. D

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.