Špičkový výkon na súťaži ZENIT

Naše úspechy Život v škole

V krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní, ktoré sa uskutočnilo v utorok 19. 11. 2019 v Spojenej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom novom meste, reprezentovalo našu školu 5 žiakov: Branislav Blažek a Maximilián Maliar z II. B, Lukáš Maga z III. C a Filip Kučerák a Dávid Smolka zo IV. B.

Úlohou súťažiacich bolo počas 4 hodín vyriešiť čo najviac algoritmicky oriantovaných problémov – spracovať postupnosť čísel, nájsť číslo s danými vlastnosťami, odkódovať text, zistiť počet riešení problému a pod.

Viacerí žiaci našej školy dosiahli v tejto súťaži medailové umiestnenia.

V kategórii A (žiaci 3. a 4. ročníka) sa Filip Kučerák stal víťazom medzi 24 súťažiacimi z rôznych škôl Žilinského kraja.

V kategórii B (žiaci 1. a 2. ročníka) vyhral krajské kolo Maximilán Maliar. Na treťom mieste v tejto kategórii sa umiestnil Branislav Blažek. V tejto kategórii súťažilo 11 žiakov.

Ďakujem i ostatným súťažiacim z našej školy za nemalý kus práce, ktorý vynaložili pri príprave na súťaž a riešení súťažných úloh.

Výsledky našich žiakov sú veľmi inšpiratívne a verím, že povzbudia i ďalších záujemcov o programovanie v ich úsilí prehlbovať svoje programátorské schopnosti.

Jana Pekárová