Aký by to bol školský rok bez poriadneho privítania prvákov?

Aktivity v škole Život v škole

Dňa 28.10.2019 sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie žiakov prvého ročníka. Ako každý rok, tak aj tentokrát sa o ich uskutočnenie postarali druháci, ktorí si ako tému tohtoročných imatrikulácií zvolili Hollywood. Privítanie prvákov odštartovalo video natočené organizátormi imatrikulácií. Potom sa už mohlo prejsť k jednotlivým úlohám. Prvácke triedy medzi sebou súťažili o body, ktoré získala trieda, ktorej žiak splnil zadanú úlohu najvtipnejšie, najlepšie alebo najrýchlejšie. Tento rok sa imatrikulácie zaobišli bez trestov, z čoho mali radosť najmä prváci. Druháci svoj program vymysleli veľmi dobre a vtipne ho spracovali. Prváci nás taktiež pobavili svojimi paródiami na scénky zo známych filmov Titanic a Hriešny tanec.

Atmosféra celých imatrikulácií bola úžasná aj vďaka tematickej výzdobe a zábavnému programu.

Ďakujeme druhákom za námahu, ktorú do imatrikulácií vložili, pani profesorkám, ktoré si našli čas na pomoc pri ich organizovaní a, samozrejme, prvákom za to, že toto svoje privítanie prežili bez ujmy na zdraví. Prajeme im ešte veľa úspechov na našej škole.

Jakub Grof