Za stopami nedávnej minulosti

Aktivity v škole Život v škole

Povodím rieky Váh sme sa vo štvrtok 24. 10. vybrali na dejepisnú exkurziu do Serede a Trnavy. Cestou sme míňali Trenčiansky hrad, hrad Beckov, o ktorom sa traduje, že bol postavený pre bláznivého šaša (Becka) vojvodu Štibora.

Prvou zastávkou výletu bola Sereď, mesto známe nielen cukrovarmi a vodnou nádržou Kraľová, ale aj Múzeom holokaustu.

zo Serede

Krutosť nacizmu a zverstvá, ktoré sa páchali v rokoch 1938 – 1945, nám príbehmi preživších v múzeu pripomenuli, ako veľmi dôležité je tolerovať jeden druhého a neubližovať si.

na prednáške v múzeu

Najsilnejší dojem v nás zanechal pôvodný vagón s dátumami deportácií vyrytými na vnútornom strope, ktoré tam stihli vyškrabať väzni, kým ešte mali dosť síl.

pred vagónom

Exkurzia pokračovala prehliadkou kráľovského mesta Trnava, ktoré je označované ako Malý Rím. Prvá zmienka o meste pochádza z roku 1211, avšak omnoho významnejší bol rok 1238, kedy boli mestu kráľom Belom IV. udelené mestské privilégiá. Prezreli sme si dominantu historického Trojičného námestia – mestskú vežu s výhľadom na mesto, Kostol sv. Jakuba, Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, Trnavskú univerzitu a iné architektonické skvosty, ktoré chráni tehlové opevnenie vybudované už v 13. storočí.

Zážitky a emócie z navštívených miest nám prehĺbili vedomosti z hodín dejepisu.