Olympiáda ľudských práv: školské kolo

Aktivity v škole Život v škole

Výchova a vzdelávanie k ľudským právam je v súčasnosti vo všetkých demokratických spoločnostiach nielen nevyhnutnosťou, ale aj samozrejmosťou. Pomáha pochopiť podstatu ľudských práv a súčasne napomáha k uvedomeniu si toho, že nestačí práva len poznať, ale i uznávať a brániť ich.

Dňa 25. 10. 2019 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády ľudských práv.

Žiaci preukázali vynikajúce vedomosti z danej oblasti a umiestnili sa nasledovne:

  1. miesto – Marek Spišák z triedy III. D,
  2. miesto – Richard Tomka z triedy II. C,
  3. miesto – Alexandra Špániková z triedy III. C.
súťažiaci s diplomami
Radosť zapojených súťažiacich

Všetkým zúčastneným žiakom za ich účasť ďakujeme a prajeme im veľa úspechov.

Renáta Saganová