Kto je ďalší?

Aktivity v škole Život v škole

V mesiaci október sa žiaci našej školy zúčastnili niekoľkých akcií s cieľom lepšie porozumieť niektorým nebezpečným javom okolo seba a chrániť sa pred nimi. Za tieto aktivity v našej škole zodpovedá PaedDr. Denisa Zerola, PhD.

Filmové predstavenie Kto je ďalší?

  • pre žiakov druhého a tretieho ročníka
  • uskutočnilo sa 4. 10. 2019

Filmové predstavenie Kto je ďalší? je inšpirované skutočnými príbehmi zo Slovenska, Ruska a Kanady. Poukazuje na kyberšikanu v rôznych podobách. Hlavných hrdinov priviedol internet až na hranicu života a smrti. Stať sa to môže každému z nás alebo našich blízkych. Kto je ďalší? Kyberšikana je vážna vec, moderná doba nie je bezpečná a internet, bez ktorého si nevieme predstaviť našu existenciu, vie byť nebezpečné miesto.

Divadelné predstavenia The dark trip – drogy sú cesta do tmy a The light trip – cesta do svetla

  • pre žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka
  • uskutočnili sa 15.10.2019

Zúčastnili sme sa dvoch preventívnych protidrogových predstavení: The dark trip – drogy sú cesta do tmy a The light trip – cesta do svetla. Boli realizované o. z. Metamorfozis, obe predstavenia sú odporúčané Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci protidrogovej prevencie. Svojim obsahom a posolstvom splnili mnohé atribúty selektívnej prevencie.

Dni nádeje 2019 – Nebojme sa hovoriť

  • beseda pre štvrtý ročník
  • uskutočnila sa 16. 10. 2019

Vyvrcholením celoročnej činnosti nadácie LÚČ je celoslovenský festival Dni nádeje. Festival je benefičnou akciou, ktorej výťažok sa využíva v prospech klientov zariadenia LÚČ. Dni nádeje 2019 prebiehajú pod záštitou predsedníčky ŽSK Ing. Eriky Jurinovej. V rámci týchto dní sme sa zúčastnili besedy v Štúdiu Mestského divadla v Žiline pod názvom Nebojme sa hovoriť.

Beseda pojednáva o alkoholizme v priamej interakcii s abstinujúcim alkoholikom ako o celospoločenskom probléme, ktorý sa netýka iba závislého jedinca, ale aj jeho okolia a celej spoločnosti vôbec.