Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa

Aktivity v škole Život v škole

Do projektu Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa sme sa zapojili spolu s ďalšími školami zo Žiliny a okolia v rámci Žiackej školskej rady nášho gymnázia. Hlavným organizátorom projektu bolo Gymnázium, Hlinská v Žiline, v ktorom sme absolvovali dve stretnutia. Na prvom septembrovom stretnutí sme si vypočuli prednášky, ktoré nás oboznámili s problematikou dezinformácií v mediálnom priestore. Dostali sme aj tvorivú úlohu – vytvoriť vlastnú aktivitu týkajúcu sa dezinformácií. Tieto aktivity sme si navzájom vyskúšali na našom druhom stretnutí.

Náš školský tím v projekte Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa

Náš tím v zložení Zuzana Beniačová, Petra Stalmašková, Monika Dedičová (II. A) a Matej Šanta (II. B ) vytvoril hru s názvom Dezinformatika. Dezinformatika je spoločenská hra, ktorá ukazuje, aké jednoduché je vymyslieť dezinformácie, ktoré sa dostanú do médií a taktiež im uveriť. Žiaci pracujú spolu v ľubovoľne veľkých skupinách. Každá zo skupín dostane pravdivé titulky z novín a ich úlohou je vymyslieť dezinformácie. Následne si skupiny zoznamy informácií vymenia a zisťujú, ktoré titulky sú pravdivé.

Viac informácií o Dezinformatike nájdete v pripravovanej brožúre, ktorá je výstupom tohto projektu a budú v nej zverejnené všetky aktivity zapojených škôl. Túto brožúru dostaneme aj na našu školu a možno ju na hodinách použije aj vaša vyučujúca slovenského jazyka.

Zuzana Beniačová, Monika Dedičová (II. A)