Pozvánky pre štvrtákov

Život v škole

Výchovná poradkyňa dáva do pozornosti najmä žiakom štvrtého ročníka kalendár akcií pre uľahčenie rozhodovania o ďalšom štúdiu na vysokej škole:

plagát Kam na vysokú

Február

 • Deň otvorených dverí Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity dňa 4. februára 2020 od 8:30. Bližšie informácie o akcii.
 • Deň otvorených dverí Materiálovotechnickej fakulty STU so sídlom v Trnave dňa 4. februára 2020. Plagát akcie k nahliadnutiu, harmonogram ďalších akcií.
 • Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity dňa 5. februára 2020. Informácie o študijných odboroch.
 • Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo štvrtok dňa 6. februára 2020. Informácie o akcii.
 • Deň otvorených dverí na ÚAMT FEI STU vo štvrtok dňa 6. februára 2020 od 10:00 hod. Informácie o akcii.
 • Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa koná 6. februára 2020. Informácie o akcii.
 • Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pozýva študentov na Deň otvorených dverí dňa 7. februára 2020. Plagát akcie.
 • Deň otvorených dverí Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 11. februára 2020. Informácie o akcii, možnosti štúdia.
 • Deň otvorených dverí Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave dňa 12. februára 2020 od 12:30. Informácie o akcii.
 • Celouniverzitný deň otvorených dverí na Prešovskej univerzite 12. februára 2020, možnosť študovať napr. na Fakulte športu odbory ako Učiteľstvo TSV, Šport a zdravie, Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách. Bližšie informácie o štúdiu.
 • Deň otvorených dverí Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity dňa 14. februára 2020 od 9:00. Informácie o akcii.

Január

 • Deň otvorených dverí – Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava – 25. januára 2020. Informácie o akcii.
 • Deň otvorených dverí VŠB – Technická univerzita Ostrava v dňoch 24. – 25. januára 2020 v čase od 8,30 – 14,00.
 • Dvojvýstavu Kam na vysokú / Deň s firmami dňa 30. 1. 2020 v žilinskom hoteli Slovakia organizuje Národné kariérne centrum.

December

 • Interstudy informuje o možnostiach štúdia v Anglicku a Dánsku v stredu 4. decembra 2019 v Hoteli Palace Polom v Žiline od 14:30 do 17:30. Študenti sa budú môcť dozvedieť všetko o štúdiu v týchto krajinách, o tom, aké možnosti im univerzity ponúkajú a o svoje zážitky sa podelia aj absolventka britskej a študent dánskej univerzity.
 • Deň otvorených dverí na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave už 13. decembra 2019. Plagát akcie k nahliadnutiu.
 • FRIday 2019 je podujatie vo formáte Dňa otvorených dverí, na ktorom prezentuje svoje aktivity Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Už v piatok 13. decembra 2019 od 9:00 v miestnosti RC009. Viac informácií na stránke akcie.

November

 • Deň otvorených dverí na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v sobotu 16. novembra, popoludní v rovnakých priestoroch Noc divadiel s témou Nežnej revolúcie, ktoré ponúkne viaceré inscenácie, diskusiu s umelcami, interaktívne hry, predaj kníh a ďalšie aktivity. Plagát akcie k nahliadnutiu.
 • Deň otvorených dverí na Katedre archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre dňa 22. novembra 2019 od 11:00. Plagát akcie k nahliadnutiu.

Veľtrh zahraničných univerzít 2019

 • Termín: posledný októbrový víkend, Košice 26. 10. a Bratislava 27. 10.
 • Obsah: stretnutie so zástupcami zástupcami zahraničných vysokých škôl v Dánsku, Fínsku, Veľkej Británii či v Holandsku
 • Webová stránka akcie

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno 2019

 • Termín: 22. – 25. októbra 2019
 • Obsah: na najväčšom veľtrhu vzdelávania v Česku a na Slovensku si študenti môžu vybrať z viac ako 300 univerzít, vysokých škôl a iných vzdelávacích inštitúcií z Českej republiky a ďalších krajín sveta
 • Webová stránka akcie

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia 2019

 • Termín: 5. – 6. novembra 2019, Nitra
 • Obsah: prezentácia viac ako 150 vysokých škôl a iných vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska, Česka i ostatných krajín EU, prednášky o štúdiu aj komplexné poradenstvo pri voľbe štúdia a kariéry
 • Webová stránka akcie