Pozvánky pre štvrtákov

Život v škole

Výchovná poradkyňa dáva do pozornosti najmä žiakom štvrtého ročníka tieto akcie:

Veľtrh zahraničných univerzít 2019

  • Termín: posledný októbrový víkend, Košice 26. 10. a Bratislava 27. 10.
  • Obsah: stretnutie so zástupcami zástupcami zahraničných vysokých škôl v Dánsku, Fínsku, Veľkej Británii či v Holandsku
  • Webová stránka akcie

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno 2019

  • Termín: 22. – 25. októbra 2019
  • Obsah: na najväčšom veľtrhu vzdelávania v Česku a na Slovensku si študenti môžu vybrať z viac ako 300 univerzít, vysokých škôl a iných vzdelávacích inštitúcií z Českej republiky a ďalších krajín sveta
  • Webová stránka akcie

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia 2019

  • Termín: 5. – 6. novembra 2019, Nitra
  • Obsah: prezentácia viac ako 150 vysokých škôl a iných vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska, Česka i ostatných krajín EU, prednášky o štúdiu aj komplexné poradenstvo pri voľbe štúdia a kariéry
  • Webová stránka akcie