Literárna Orava

Aktivity v škole Život v škole

Dňa 27. 9. 2019 žiaci druhého ročníka absolvovali exkurziu s názvom Literárna Orava. Naša prvá zastávka smerovala do Dolného Kubína, kde sme navštívili Múzeum P. O. Hviezdoslava, kde nám veľmi milá a príjemná pani sprievodkyňa vyrozprávala dôležité informácie o živote a tvorbe nášho najvýznamnejšieho básnika. V podzemných priestoroch budovy múzea bola inštalovaná expozícia Čaplovičovej knižnice. Tu sme sa dozvedeli, ako sa uchovávajú staré knihy a ako funguje takáto knižnica, ktorá je jedinečná na Slovensku. Po prehliadke knižnice sme zamierili do Jasenovej, malebnej oravskej dedinky, kde sa narodil Martin Kukučín. Tu, v jeho rodnom dome, sme si vypočuli zaujímavý výklad o detstve, mladosti, ale aj starobe spisovateľa a lekára Martina Kukučína.

Exkurzia bola veľmi zaujímavá a všetkým sa napriek nižším teplotám a skorému vstávaniu páčila.

Silvia Miartušová, II.C