Vráťme šport do škôl 2019

Aktivity v škole Projekty Život v škole

V tomto roku vypracovala vyučujúca telesnej a športovej výchovy B. Plešivčáková výzvu Žilinského samosprávneho kraja Vráťme šport do škôl. Vytvorila projekt pod názvom CVIČME NA ČERSTVOM VZDUCHU, v rámci ktorého sa vybudoval v školskej záhrade workoutový park. Tento sa už využíva za dobrého počasia aj na hodinách telesnej a športovej výchovy.

ukážka cvičenia

V rámci projektových aktivít sa 30. 9. 2019 uskutočnila prednáška s kondičným trénerom M. Argalášom, ktorý žiakom ukázal možnosti cvičenia na workoute.

ukážka cvičenia ukážka cvičenia

ukážka cvičenia

V mesiacoch september – október prebiehajú v rámci projektu aj školské súťaže – výmykový školský rekord a najsilnejší triceps školy. Žiaci, ktorí majú ešte záujem sa do týchto súťaží zapojiť, informujte sa u vyučujúcich TŠV. Žiaci a žiačky, ktorí dosiahnu najlepšie výsledky, budú odmenení cenami v podobe produktov zdravej výživy.