Začína sa i-sezóna!

Život v škole

Aj v tomto školskom roku sa vy, ktorí ste šikovní v oblasti informatiky a logického myslenia či analyzovania informácií, môžete zapojiť do škály informatických súťaží. Pozor, ich sezóna práve začína.

OI logo
Logo programátorskych súťaží

ZENIT v programovaní

16. októbra sa uskutoční 4-hodinové školské kolo súťaže ZENIT v programovaní. Súťaž prebieha v rovnakom čase na celom Slovensku, súťažiaci sa snažia vyriešiť v tomto čase čo najviac úloh pre čo najviac vstupov, i veľkých čísel či dlhých reťazcov znakov – textov. Riešenie úloh spočíva v ich naprogramovaní, jazyk si po dohode volí každý žiak z dostupných v učebni (Pascal, Python, Java, C…). Dvaja najlepší z každej kategórie (A – 3. a 4. ročník, B – mladší žiaci) postupujú do krajského kola. Úspešná účasť na tejto súťaži môže znamenať prijatie na slovenskú vysokú školu so zameraním na informatiku bez prijímacích skúšok.

iBobor – informatika pre každého

V novembri sa môžete zúčastniť súťaže všeobecných znalostí súvisiacich so svetom informatiky. Na súťaž iBobor sa môžete prihlásiť u svojej vyučujúcej informatiky, najneskôr však v pondelok 4. novembra 2019.

  • Archív súťaže – kategória Junior zahŕňa 1. – 2. ročník gymnázia, Senior 3. – 4. ročník gymnázia

Olympiáda v informatike

Vrcholovou súťažou v informatike je Olympiáda v informatike. Tu súťažia tí najbystrejší, so skúsenosťami z oblasti algoritmov a teoretickej informatiky, ale i programovania. Súťažné riešenia sa posielajú priamo cez stránku súťaže na otestovanie, súťažiaci vidia svoj stav bodov. Na postup do krajského kola treba vyriešiť čo najviac, no minimum sú aspoň dve celé úlohy. Úlohy školského kola treba vyriešiť do 15. 11. (A – 3. a 4. ročník) alebo do 30. 11. (mladší žiaci). Celoštátne kolo existuje len v A kategórii. Úspešnú účasť na vyšších kolách olympiády akceptujú viaceré slovenské i české univerzity.

Ako začať?

Pokiaľ radi programujete, ale zatiaľ nemáte dostatok znalostí, ktoré potrebujete na takéto súťaže, skúste sa najskôr zapojiť do niektorého z korešpondenčných seminárov z programovania:

Si .PAS?

Tí z vás, ktorým sa zapáčilo druhácke programovanie, sa môžu v januári zúčastniť školskej programátorskej súťaže Si .PAS? zameranej na tvorbu jednoduchých grafických aplikácií. O tejto súťaži sa dozviete viac koncom novembra priamo na informatike.

Príležitostné akcie z informatiky tiež pravidelne zverejňujeme vo školskej facebookovej skupine Informatika GVOZA.