Záver školského roka 2018/19

Aktivity v škole Naše úspechy Život v škole

Žiacka školská rada sa pod vedením PhDr. Ivety Lieskovskej postarala, aby 28. jún 2019 bol dňom nielen slávnostného ukončenia školského roka 2018/2019, ale aj príjemným stretnutím Gvozákov pri oceňovaní najlepších žiakov školy.

Spoločne i slávnostne
Spoločne i slávnostne

Ocenení žiaci priniesli našej škole cenné trofeje z okresných, krajských i celoslovenských súťaží z oblasti takmer každého školského predmetu. Viac v prehľade úspechov našich žiakov v školskom roku 2018/19.

Previous Image
Next Image

info heading

info content