Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Aktivity v škole Život v škole

9. september je ako pamätný deň venovaný obetiam holokaustu a rasového násilia. Parlament schválil dátum sviatku na 9. september preto, lebo v ten deň v roku 1941 vtedajšia Slovenská republika prijala 290 represívnych paragrafov, takzvaný Židovský kódex, ktorým sa začal proces židovských deportácií.

Práve 9.septembra sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili prednášky o vyhladzovaní židovskej populácie na Slovensku. Organizátorom prednášky bol Mestský úrad Žilina.

Prednáška bola spojená s premietnutím dvoch krátkych filmov s autentickými výpoveďami ľudí, ktorí boli holokaustom zasiahnutí, ale podarilo sa im prežiť.

Hovoreným slovom sa publiku prihovoril pán Peter Frankl, ktorý mal tiež osobnú skúsenosť s dopadom holokaustu nielen na neho, ale aj na celú jeho rodinu.

Atmosféra podujatia balansovala na hranici medzi napätím z hrôzostrašných informácií, ktoré sa mladí ľudia dozvedeli a ich zvedavosťou.

Záver sa niesol v duchu krátkej diskusie k téme.

R.S.