Župa ocenila najlepších stredoškolákov

Naše úspechy Život v škole

Dňa 26. júna 2019 v Sobášnom paláci v Bytči sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie tridsiatich najlepších žiakov stredných škôl Žilinského kraja. Žiaci boli nominovaní školou za ich úspechy v škole, na súťažiach, na olympiádach či za organizáciu dobrovoľníckych aktivít. Z našej školy si ocenenie od županky Eriky Jurinovej prevzala žiačka IV. B triedy Mária Polačková.

Mária v spoločnosti županky a riaditeľky odboru školstva a športu
Mária v spoločnosti županky a riaditeľky odboru školstva a športu

Majka bola nominovaná za vynikajúci prospech počas celého štúdia a za reprezentáciu školy v súťažiach z fyziky (6. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády, kategórie D v školskom roku 2015/2016, 1. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády, kategórie B, 3. miesto v krajskom kole, 10. miesto v celoštátnom kole Fyzikálnej olympiády, kategórie A, 7. miesto v kat. A medzinárodnej otvorenej súťaže družstiev v riešení fyzikálnych úloh Fykosí FYZIKLÁNÍ, 3. miesto v kategórii seniori medzinárodnej súťaže družstiev v riešení fyzikálnych úloh Náboj FKS, úspešná reprezentácia školy na Medzinárodnej experimentálnej fyzikálnej olympiáde – IEPhO (Bielorusko, 2017) v školskom roku 2017/2018, 2. miesto v krajskom kole a 9. miesto v celoslovenskom kole Fyzikálnej olympiády, kategórie A v školskom roku 2018/2019).

Mária a dve postavy v historických kostýmoch.
Oceňovanie malo slávnostný charakter

Majke srdečne blahoželáme k získanému oceneniu a držíme palce v ďalšom štúdiu. (SF)