Exkurzia na Žilinskú univerzitu

Aktivity v škole Život v škole

V dňoch 25. a 26. júna sa žiaci I. – III. ročníka zúčastnili exkurzie na Žilinskú univerzitu. Tretiakom prodekani jednotlivých fakúlt podrobne opísali možnosti štúdia na ich pracoviskách, predstavili benefity štúdia, zameranie študijných odborov, možnosti uplatnenia absolventov. Potom nasledovala prehliadka laboratórií univerzity i univerzitného vedeckého parku. Na svoje si prišli nielen fanúšikovia techniky. Skúmali sme inteligentný textil obsahujúci senzory rôznych telesných funkcií, bezpečnostné metódy a ich prieniky, odobrali si odtlačok prsta, skúšali pružnosť, hlasitosť, prezreli si projekt Smart City a diskutovali o dopravných problémoch, nahliadli do problémov interakcie človek – počítač. Veľmi atraktívnou bola prehliadka robotických zariadení, „parostroja“ či vozíka jazdiaceho po magnetickej páske na základe algoritmu v RFID čipe. Univerzitní pracovníci povzbudili našich študentov k štúdiu technických smerov. Technika je výbornou pracovnou príležitosťou aj pre dievčatá.

Z publika