Školská odborná konferencia Š. O. K.

Aktivity v škole Projekty Život v škole

Je veda odpoveďou na problémy ľudstva? A je vôbec v našej moci ovplyvniť svet okolo nás?

Trinásť mladých ľudí, žiakov I. – III. ročníka našej školy, sa počas tohto školského roka snažilo pomocou dlhodobého výskumu prispieť do mozaiky poznania sveta. Počas uplynulých deviatich mesiacov pracovali na vlastných, tematicky originálnych vedeckých výskumoch a na dokazovaní hypotéz, ktoré si iniciatívne položili. Pokúsili sa ich potvrdiť alebo vyvrátiť vedeckými metódami zberu a spracovania údajov, ako je dotazník či experiment. Vyvrcholenie ich celoročného úsilia sa odohralo v pondelok 24. júna na prvom ročníku Školskej odbornej konferencie – Š. O. K. v priestoroch GVOZY. V tento deň sa žiaci šiestich tried oboznámili s výsledkami a priebehom výskumov ich spolužiakov.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

1. Nikola a Romana zisťovali prostredníctvom dotazníka, ako sú na tom ich rovesníci s psychohygienou. Výsledky prekvapili najmä v hodnotách nedostatku spánku.

2. Matej, talentovaný umelec a nádejný psychológ v jednej osobe, odhalil súvislosti medzi maľbou a temperamentom človeka pomocou experimentu. A zvíťazil v študentskej voľbe!

3. Henrieta Mária prekvapila poetickou dušou jej vlastnej generácie – generácie Z, ktorej je najbližšia poppoézia a vôbec na básne nezaneviera, ako by možno mnohí predpokladali.

4. Lukáš predostrel vlastný hardvérový prototyp zavlažovacieho zariadenia. S humorom jemu vlastným pobavil publikum a inšpiroval budúcich vynálezcov.

Školská odborná konferencia otvorila tiež diskusiu o nových projektoch, ktoré by sa mohli stať súčasťou študentského života GVOZY.

5. Zuzana a Petra oslovili talentovaných žiakov k spolupráci na školských novinách, aby dostali priestor tí, ktorí radi fotografujú, píšu a prinášajú pravdivé informácie zo života GVOZY.

6. Richard založil Debatný klub pri GVOZE a objasnil prítomným význam akademickej debaty, na ktorej sa sám aktívne zúčastňuje a vidí pokroky v kritickom myslení debatérov.

7. Veronika, talentovaná fotografka, vysvetlila na vlastnom fotoaparáte parametre expozičného trojuholníka. Jej motto povzbudilo všetkých budúcich fotografov: „Buďte sami sebou!“ A skončila druhá v študentskej voľbe!

8. Hoci zlatý rez nepreferovali všetci účastníci Kristíninho výskumu, ukázala jeho využitie v rôznych grafických návrhoch produktov. Hľadali by ste ho v reklame alebo v logách slávnych značiek? Ona ho tam našla.

9. Absynt nie je preklep. (To len na margo pre tých, čo vedia pravopis) Pod názvom vydavateľstva sa skrýva žurnalistická beletria. Barbora odporúča prečítať si Slona na Zemplíne, neoľutujete!

10. A opäť Barbora, tento raz s Máriou poukazujú na povinnosť spoločnosti akceptovať ľudí s postihnutím ako rovnocenných partnerov. Nevyriešené? Vyriešiteľné! Tretie miesto v študentskej voľbe!

Školská odborná konferencia odkryla svojim účastníkom nezvyčajné témy, poskytla námety na rozmýšľanie. A v neposlednom rade sa stala priestorom pre ocenenie múdrosti našich žiakov, na ktorých sme ako učitelia hrdí.

Žiacke publikum najviac oslovilo umenie prepojené s psychológiou. Prvé miesto Matejovi zaručil jeho vlastný originálny projekt a nesporné prezentačné schopnosti. Je to len naša hypotéza alebo je to naozaj fakt? To vedia len hlasujúci…

Prednášajúci žiaci získali popri uznaní publika i hodnotné ceny. Radi by sme týmto poďakovali hlavným finančným sponzorom tohto podujatia – Rade rodičov pri GVOZE a OZ GVOZA. Vecnými darmi prispeli Mestské divadlo Žilina, vydavateľstvo Artis Omnis, Martinus, Ster Century Cinemas, TJ Sokol – Street Café a Materské centrum Nezábudka. Grafický návrh konferenčných materiálov vytvoril absolvent našej školy Matej Grochal. Ďakujeme!

Všetci zúčastnení žiaci si zaslúžia naše uznanie a podporu. Len oni sami vedia, koľko práce je za ich článkami, výskumami a prezentáciami. Ale spolu s nami zistili, že tam, kde je srdce a vôľa, tam sa nájde aj cesta.

Organizačný tím učiteliek Š. O. K.