Absolventská slávnosť 2019

Aktivity v škole Život v škole

Po štvordňovom maturitnom maratóne sa posledný májový deň, v priestoroch Domu odborov, konala absolventská slávnosť. Ku zeleným stolom na GVOZe sa tento rok posadilo 153 maturantov. Dosiahli priemer 1,66. Nazbierali spolu 333 jednotiek, 172 dvojok, 90 trojok a 17 štvoriek. To znamená, že každý žiak získal priemerne viac ako dve jednotky a len 11 stotín štvorky. Priemer žiadneho z trinástich maturitných predmetov nedosiahol dve celé.

Na začiatku absolventskej slávnosti zaznela hymna Gaudeamus igitur a prejav riaditeľky školy Mgr. Adriany Randíkovej.  Postupne sa so spolužiakmi a učiteľmi rozlúčili absolventi zo IV. A, IV. B,IV. C, IV. D a IV. E. Najlepšou triedou na maturitných skúškach bola IV. B, ktorá dosiahla najlepší priemer a najvyšší počet maturantov so samými výbornými.

Na záver slávnosti zaznel sľub absolventa v podaní Adriána Marušáka – bývalého člena ŽSK a absolventi si spoločne sňali svoje zelené maturitné stužky.

Všetkým absolventom prajeme veľa osobných a študijných úspechov a tešíme sa, že sa s nimi prídu pochváliť aj do svojej alma mater.

Previous Image
Next Image

info heading

info content