SUDOKU: Liga žiakov a mládeže

Naše úspechy Život v škole

Súťaž v riešení sudoku organizuje Centrum voľného času v Žiline a je určená pre žiakov škôl mesta Žilina. Z našej školy sa začiatkom školského roka prihlásili siedmi žiaci prvých ročníkov. Celkovo prebehlo 9 kôl, v každom mesiaci september – máj jedno kolo.

V kategórii II súťažilo 42 žiakov, z toho naši žiaci obsadili:

1. miesto Dominika Tomčíková, I.B
17. miesto Gabriela Trepáčová, I.A

Blahoželáme!