Voľby zástupcov rodičov do Rady školy

Život v škole

Dňa 30. 5. 2019 sa uskutočnili voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Na základe tajného hlasovania rodičov sa novými členmi Rady školy stávajú:

  1. Jana Balogová s počtom hlasov 31,
  2. Mgr. Eva Špániková s počtom hlasov 29,
  3. Ing. Milan Mrvečka s počtom hlasov 29.