Absolventská slávnosť

Aktivity v škole Život v škole
  • miesto: Dom odborov
  • začiatok: 9:00 hod.
  • predpokladaný čas ukončenia: 12:00 hod.

Pokyny pre žiakov:

1. – 3. ročník

  • zraz žiakov pred Domom odborov o 8:45 hod.

4. ročník

7:30 hod. – nástup v škole  

  • podpisovanie maturitných protokolov a prevzatia maturitných vysvedčení,
  • účasť žiakov 4. ročníka nutná!

8:00 hod. – presun do Domu odborov s triednymi učiteľmi