Speaker’s Corner

Súťaž v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku.

Súťažiaci stredoškoláci sú rozdelení do troch kategórií: Juniors (14-15-roční), Intermediate (16-17-roční) a Seniors (18-19-roční). Dĺžka jednotlivých prejavov je v kategórii Juniors 3 minúty, Intermediate 4 minúty a Seniors 5 minút.

V každej vekovej kategórii je dopredu daných päť tém, z ktorých si súťažiaci môžu jednu vybrať. Takisto si súťažiaci môžu vybrať, či budú rečniť za alebo proti téme. V posledných troch ročníkoch boli zaradené aj témy z predmetov ekonomika, geopolitika, história, chémia, biológia, občianska náuka a filozofia. Všetky témy vychádzajú z cieľových požiadaviek maturít v cudzom jazyku.

Zdroj informácií: webstránka organizátora

Date

22 jan 2020

Time

All of the day

Organizer

K. Pupíková

Other Organizers

D. Zerola

Najnovšie články

Školský kalendár

január 2020
No event found!

Archív článkov