Školská odborná konferencia Š. O. K.

Je veda odpoveďou na problémy ľudstva? A je vôbec v našej moci ovplyvniť svet okolo nás? Trinásť mladých ľudí, žiakov I. – III. ročníka našej školy, sa počas tohto školského roka snažilo pomocou dlhodobého výskumu prispieť do mozaiky poznania sveta. Počas uplynulých deviatich mesiacov pracovali na vlastných, tematicky originálnych vedeckých výskumoch a na dokazovaní hypotéz, […]

Continue Reading

Vráťme šport do škôl 2018

V rámci výzvy Žilinského samosprávneho kraja grantového programu „Vráťme šport do škôl 2018“ vypracovala vyučujúca telesnej a športovej výchovy B. Plešivčáková projekt KONDIČKOU KU ZDRAVIU!. Po schválení projektu mohla škola zabezpečiť nákup nového vybavenia do posilňovne – multifunkčnú posilňovaciu vežu, bežecký pás a merače somatických ukazovateľov za viac ako 5000 eur. Hlavným cieľom projektu je […]

Continue Reading