Postup pre maturantov a študentov končiacich štúdium pri odhlasovaní zo stravovania v školskej jedálni

Tí, ktorí nemajú zapožičaný čip zo ŠJ: mailom poslať žiadosť o odhlásenie zo stravovania s číslom účtu na zaslanie prípadného preplatku (jedalen@gvoza.sk) Tí, ktorí majú zapožičaný čip zo ŠJ: čip môžete prísť vrátiť každú stredu v čase 8.00 – 13.00 hod. do kancelárie ŠJ. Spolu s čipom prineste aj žiadosť o ukončenie stravovania s číslom […]

Continue Reading

Pozvánka na Virtuálny deň otvorených dverí

Pozývame vás na prvý virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 27.4.2020 o 14.00. Na tomto najväčšom online podujatí svojho druhu sa môžete stretnúť s viac ako 30 fakultami a vysokými školami zo Slovenska a Čiech, dozvedieť sa podrobnosti o možnostiach štúdia, prezrieť si priestory škôl a komunikovať so zástupcami vysokých škôl. […]

Continue Reading

Elektrochemický rad napätia kovov v telocvični?

Aj keď to možno znie neuveriteľne, naozaj sa tam nachádzal. A prišiel zo IV. D. Ale poporiadku… V marci sa uskutočnil tradičný medzitriedny volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. Zápolenia sa zúčastnilo 17 družstiev vrátane družstva profesorov. V prvom kole tímy odohrali zápasy v štyroch základných skupinách. Prvé dve družstvá z každej základnej skupiny vytvorili dve semifinálové […]

Continue Reading

Ó, mojej matky reč je krásota

Aj týmito slovami sa prihováral čitateľom náš najväčší slovenský básnik. Na jeho počesť i dnes prebieha recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. A aké sú výsledky našich žiakov v tejto súťaži? Gratulujeme Terke Ševčíkovej (poézia) a Jakubovi Grofovi (próza) z II. A k víťazstvu v okresnom kole a k postupu do krajského kola v súťaži v umeleckom […]

Continue Reading

Exkurzia do Londýna

Z denníka nášho prváka – cestovateľa v dňoch 3. – 7. februára 2020: Naša exkurzia sa začína o 6:00 v pondelok ráno, kedy vyrážame zo Žiliny a začíname našu viac než jednodňovú cestu, ktorá viedla celou západnou Európou, cez Lamanšský kanál do našej cieľovej destinácie – Veľkej Británie. Nad ránom sme dorazili unavení ale plní očakávaní do krajiny […]

Continue Reading

Školská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

V piatok 21. 2. 2020 sa v našej škole odohralo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti – súťažnej prehliadky prvých vedeckých príspevkov našich žiakov (ďalej SOČ). Do 42. ročníka tejto tradičnej česko-slovenskej súťaže sa zapojilo šesť žiakov s piatimi súťažnými prácami. Zastúpenie mali psychológia, právne vedy, zdravotníctvo, ale i informatika. Každá súťažná práca splnila formálne náležitosti […]

Continue Reading

Moderné atómové technológie a štúdium v Rusku

Dňa 20. 2. 2020 sa skupina 25 žiakov 3. a 4. ročníka našej školy spolu s učiteľom Ľubomírom Konrádom zúčastnila na prednáške Dr. Jevgenija Kulikova z Moskovskej národnej výskumnej jadrovej univerzity MIFI. Jeden z popredných ruských odborníkov informoval prítomných dostupnou formou o možnostiach využitia pokročilých atómových technológií nielen v energetike, ale aj pri úprave stavebných […]

Continue Reading