Debatný klub sumarizuje

Školský rok sa blíži ku koncu a Debatný klub GVOZA má úspešne za sebou svoju celkovo druhú, ale prvú úplnú, debatnú sezónu. Ďalším rokom sme mali možnosť vzdelávať sa zaujímavou formou smerom ku kritickému mysleniu, schopnosti argumentovať, vyjadrovať sa, ale aj počúvať a rešpektovať názory iných. Papierovými počtami sme síce zostali podobne veľkí, zato však […]

Continue Reading

Deň otvorených dverí na FMFI UK online

Pozývame Vás a Vašich študentov na netradičný Deň otvorených dverí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.Uskutoční sa už 10. júna 2020 o 13:00 – tentokrát sa uvidíme online! Počas živého vysielania na YouTube Vám predstavíme študijné programy a život na fakulte. A odpovieme na všetky Vaše otázky v online diskusii. Vysielanie […]

Continue Reading

Výsledky prijímacieho konania

Zoznam uchádzačov prijatých na štúdium v školskom roku 2020/21. Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční 26. mája 2020 v čase od 10:00 – 15:00 hod., 27. – 28. mája v čase od 11:00 – 16:00 hod. a v ostatných dňoch do 4. júna 2020 podľa dohody v kancelárii tajomníčky školy.

Continue Reading

Stredoškolská odborná činnosť: okresné a krajské kolo súťaže

V súťažnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti, v 42. ročníku tejto celoslovenskej súťaže, našu školu reprezentovalo tento rok 6 talentovaných žiakov 2. a 3. ročníka. V okresnom kole súťaže, ktoré tento rok prebiehalo online a pozostávalo z hodnotenia písomných prác odbornou porotou, súťažili za našu školu Monika Dedičová z II. A v odbore História, filozofia, právne […]

Continue Reading

Fotografická súťaž Voda nad zlato

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje 4. kolo fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum 2020 Tentokrát na tému: Voda nad zlatoPokúste sa cez objektív „dotknúť“ vody, ktorá pre nás znamená všetko. Na každej kvapke záleží… Súťažné práce žiakov základných a stredných škôl od 6 do 19 rokov je možné zaregistrovať do 31. júla 2020 prostredníctvom […]

Continue Reading

Úspech na súťaži Junior Internet

V našej škole sa nezriedka stretáme s mladými ľuďmi nadanými vo vedných či umeleckých oblastiach. Talentovaným programátorom je i Branislav Blažek z II. B. V tomto školskom roku v spolupráci so svojou šikovnou spolužiačkou Nikolou Verbovou vytvorili edukačný softvér Hejmat! Má formu počítačovej hry založenej na rozvíjaní matematických schopností u detí druhého ročníka základnej školy. […]

Continue Reading

Výchovná poradkyňa: štúdium energetiky na Žilinskej univerzite

Výchovná poradkyňa dáva do vašej pozornosti študijný program „Energetická a environmentálna technika„, ktorý má na Žilinskej univerzite v Žiline dlhodobú tradíciu. Dôkazom kvality a odbornosti je úzka spolupráca univerzity s významnými podnikmi z oblasti energetiky a strojárenstva v rámci Slovenska, Európy ale aj Severnej Ameriky. Veľmi dôležitým faktorom je aj vysoká uplatniteľnosť absolventov tohto odboru […]

Continue Reading

Prijímacie konanie – informácie pre zákonných zástupcov uchádzačov

Do 4. júna 2020 – zákonný zástupca uchádzača, ktorý dostane rozhodnutie o prijatí na Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina, je povinný záväzne potvrdiť nastúpenie alebo nenastúpenie svojho dieťaťa na štúdium (s použitím tohto tlačiva, viac tlačív v spodnej časti stránky). Ak tak zákonný zástupca uchádzača v stanovenom termíne nevykoná, uchádzač stráca možnosť prijatia na štúdium na Gymnázium, […]

Continue Reading