Deň polície

Dňa 12. 9. 2019 sa žiaci lll. C a lV. C triedy zúčastnili akcie Deň polície priamo v žilinských uliciach. Každý rok sa uskutočňuje v inom kraji Slovenska. Rok 2019 pripadol Žilinskému kraju. Prezreli sme si zaujímavé ukážky policajnej práce, ako napríklad výjazd jednotky rýchleho nasadenia a prácu psovodov. Súčasťou akcie bola aj prehliadka športového klubu polície. […]

Continue Reading

Záver školského roka 2018/19

Žiacka školská rada sa pod vedením PhDr. Ivety Lieskovskej postarala, aby 28. jún 2019 bol dňom nielen slávnostného ukončenia školského roka 2018/2019, ale aj príjemným stretnutím Gvozákov pri oceňovaní najlepších žiakov školy. Ocenení žiaci priniesli našej škole cenné trofeje z okresných, krajských i celoslovenských súťaží z oblasti takmer každého školského predmetu. Viac v prehľade úspechov […]

Continue Reading

Malo by ľudstvo prejsť na vegánstvo?

V pondelok 9. septembra 2019 mali žiaci našej školy možnosť naživo vidieť, ako vyzerá súťažná debata vo formáte Karla Poppera. Exhibičnú debatu viedli medzi sebou skúsení debatéri a debatérky z nášho domáceho klubu a z klubu GVARZA na tézu: „Ľudstvo by malo prejsť na vegánstvo.“ Účastníci a účastníčky mali možnosť vypočuť si množstvo zaujímavých argumentov […]

Continue Reading

Deň obetí holokaustu a rasového násilia

9. september je ako pamätný deň venovaný obetiam holokaustu a rasového násilia. Parlament schválil dátum sviatku na 9. september preto, lebo v ten deň v roku 1941 vtedajšia Slovenská republika prijala 290 represívnych paragrafov, takzvaný Židovský kódex, ktorým sa začal proces židovských deportácií. Práve 9.septembra sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili prednášky o vyhladzovaní židovskej populácie […]

Continue Reading

Župa ocenila najlepších stredoškolákov

Dňa 26. júna 2019 v Sobášnom paláci v Bytči sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie tridsiatich najlepších žiakov stredných škôl Žilinského kraja. Žiaci boli nominovaní školou za ich úspechy v škole, na súťažiach, na olympiádach či za organizáciu dobrovoľníckych aktivít. Z našej školy si ocenenie od županky Eriky Jurinovej prevzala žiačka IV. B triedy Mária Polačková. Majka bola […]

Continue Reading

Školská odborná konferencia Š. O. K.

Je veda odpoveďou na problémy ľudstva? A je vôbec v našej moci ovplyvniť svet okolo nás? Trinásť mladých ľudí, žiakov I. – III. ročníka našej školy, sa počas tohto školského roka snažilo pomocou dlhodobého výskumu prispieť do mozaiky poznania sveta. Počas uplynulých deviatich mesiacov pracovali na vlastných, tematicky originálnych vedeckých výskumoch a na dokazovaní hypotéz, […]

Continue Reading

Exkurzia na Žilinskú univerzitu

V dňoch 25. a 26. júna sa žiaci I. – III. ročníka zúčastnili exkurzie na Žilinskú univerzitu. Tretiakom prodekani jednotlivých fakúlt podrobne opísali možnosti štúdia na ich pracoviskách, predstavili benefity štúdia, zameranie študijných odborov, možnosti uplatnenia absolventov. Potom nasledovala prehliadka laboratórií univerzity i univerzitného vedeckého parku. Na svoje si prišli nielen fanúšikovia techniky. Skúmali sme […]

Continue Reading

Môj originálny čitateľský denník

V júni 2019 sa naša škola zapojila do súťaže Môj originálny čitateľský denník, ktorú vyhlásil Žilinský samosprávny kraj. Do krajského vyhodnotenia súťaže postúpili z našej školy 2 čitateľské denníky, prvý od Anny Gocoliakovej z II. D, druhý vytvorila skupina dievčat z I. C – Natália Danížková, Eva Popelková a Viktória Majtánová. A práve tie sa […]

Continue Reading