Elektrochemický rad napätia kovov v telocvični?

Aj keď to možno znie neuveriteľne, naozaj sa tam nachádzal. A prišiel zo IV. D. Ale poporiadku… V marci sa uskutočnil tradičný medzitriedny volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. Zápolenia sa zúčastnilo 17 družstiev vrátane družstva profesorov. V prvom kole tímy odohrali zápasy v štyroch základných skupinách. Prvé dve družstvá z každej základnej skupiny vytvorili dve semifinálové […]

Continue Reading

Ó, mojej matky reč je krásota

Aj týmito slovami sa prihováral čitateľom náš najväčší slovenský básnik. Na jeho počesť i dnes prebieha recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. A aké sú výsledky našich žiakov v tejto súťaži? Gratulujeme Terke Ševčíkovej (poézia) a Jakubovi Grofovi (próza) z II. A k víťazstvu v okresnom kole a k postupu do krajského kola v súťaži v umeleckom […]

Continue Reading

Exkurzia do Londýna

Z denníka nášho prváka – cestovateľa v dňoch 3. – 7. februára 2020: Naša exkurzia sa začína o 6:00 v pondelok ráno, kedy vyrážame zo Žiliny a začíname našu viac než jednodňovú cestu, ktorá viedla celou západnou Európou, cez Lamanšský kanál do našej cieľovej destinácie – Veľkej Británie. Nad ránom sme dorazili unavení ale plní očakávaní do krajiny […]

Continue Reading

Školská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

V piatok 21. 2. 2020 sa v našej škole odohralo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti – súťažnej prehliadky prvých vedeckých príspevkov našich žiakov (ďalej SOČ). Do 42. ročníka tejto tradičnej česko-slovenskej súťaže sa zapojilo šesť žiakov s piatimi súťažnými prácami. Zastúpenie mali psychológia, právne vedy, zdravotníctvo, ale i informatika. Každá súťažná práca splnila formálne náležitosti […]

Continue Reading

Moderné atómové technológie a štúdium v Rusku

Dňa 20. 2. 2020 sa skupina 25 žiakov 3. a 4. ročníka našej školy spolu s učiteľom Ľubomírom Konrádom zúčastnila na prednáške Dr. Jevgenija Kulikova z Moskovskej národnej výskumnej jadrovej univerzity MIFI. Jeden z popredných ruských odborníkov informoval prítomných dostupnou formou o možnostiach využitia pokročilých atómových technológií nielen v energetike, ale aj pri úprave stavebných […]

Continue Reading

Si .PAS? Školská súťaž v programovaní

Koncom januára prebehol už šiesty ročník našej školskej programátorskej súťaže s nezvyčajným názvom Si .PAS? Tento názov evokuje programovací jazyk Pascal, ktorý bol vyvinutý pre potreby výučby programovania a na jej výučbu sa aj roky používal. Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo 11 súťažiacich z druhého a tretieho ročníka. Ich úlohou bolo naprogramovať Geomexo – postrehovú hru […]

Continue Reading

Olympiáda v slovenskom jazyku: krajské kolo

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka Dňa 13. 2. 2020 sa na Gymnáziu, Varšavská cesta 1 v Žiline uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu úspešne reprezentovali 2 žiačky. Alexandra Ondrušová (III. C) sa stala úspešnou riešiteľkou olympiády v kategórii A (3. – 4. ročník SŠ). Veronika Hanulíková (II. B) obsadila 1. miesto […]

Continue Reading