Zúčastnite sa prieskumu Žilinského samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy vás vyzýva zapojiť sa do anonymného dotazníka zameraného na zistenie spokojnosti so službami, ktoré máte k dispozícii v škole a v školskej jedálni. Dotazník spokojnosti vzdelávacieho procesu žiakov Gymnázia, Veľká okružná. Dotazník spokojnosti používateľov školskej jedálne pri Gymnáziu, Veľká okružná. Vyjadrite svoj názor a ovplyvnite tak kvalitu služieb v […]

Continue Reading

Navštívili sme Múzeum židovskej kultúry

Zážitkové vyučovanie je súčasťou našej snahy sprístupniť žiakom informácie z rôznych oblastí. Dňa 11. 12. 2019 sme realizovali jednu takúto formu vzdelávania, s vybratou skupinou žiakov, v Múzeu židovskej kultúry v Žiline. Výchova k tolerancii a zbližovaniu kultúr je neoddeliteľnou súčasťou predmetu občianska náuka a ďalších predmetov. V múzeu, na tvári miesta, sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavých a užitočných informácií, prezreli si stálu […]

Continue Reading

Už idú. Odkaz Nežnej revolúcie

Dňa 26. 11. sme sa v rámci nášho dejepisného semináru zúčastnili výstavy pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.  Táto výstava v Krajskej knižnici v Žiline niesla názov “Ako to bolo”. Prostredníctvom zachovaných novinových článkov nám vysvetlila, prečo celá revolúcia vznikla a čo o nej vtedajšie média písali. Odrážajú sa tu aj dobové vyjadrenia ako: ,,Už […]

Continue Reading

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

V pondelok 2. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Tohtoročná súťaž sa hrdí bohatou účasťou 31 žiakov našej školy. Olympiáda pozostávala z troch častí – z testu, transformácie textu a ústnej prezentácie. Na víťazných miestach sa umiestnili títo žiaci: Kategória B Hanulíková Veronika, II. B Šanta Matej, II. B […]

Continue Reading

Best in English

Kto sa stal najlepším angličtinárom na škole? Dňa 29. 11. sa uskutočnila medzinárodná súťaž Best in English, ktorá každý rok oslovuje 20 000 študentov z 30 krajín na svete. Z našej školy sa do nej zapojilo 13 žiakov, ktorí absolvovali on-line test s 60-minútovým limitom. Test zahŕňa čítanie s porozumením, počúvanie, prácu so slovnou zásobou […]

Continue Reading

Spoznávajme a učme sa navzájom

V dňoch 6. 6. až 7. 6. 2019 sa na pôde GAB Námestovo zišli študenti z piatich škôl: GAB Námestovo, GVARZA Žilina, GVOZA Žilina, Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce a Liceum i Technikum Lipnica Wielka, aby odštartovali projekt „Spoznávajme a učme sa navzájom. Cieľom prvého stretnutia bolo naštartovať „spoznávanie sa“ a nadobudnutie zručností pre prácu s tabletom. Študenti si […]

Continue Reading

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 15. 11. 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku pod vedením p. Kotrbancovej a Lieskovskej. Výsledky: Kategória 2A 2. miesto: Miroslav Hanuljak, I. A (vyučujúca p. Liachovická) Kategória 2B 1. miesto: Lukáš Maga, III. C (vyučujúca p. Liachovická) Kategória 2C 1. miesto: Natália Durmis, III. D Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Continue Reading

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 18. 11. 2019 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v troch kategóriách. V prvej kategórii – prvý a druhý ročník – súťažilo 28 študentov, v druhej – tretí a štvrtý ročník – 20 študentov, v kategórii anglofóni súťažili dve žiačky. Výhercovia: 1. kategória 2A: 1. miesto: Samuel Černák, II. B2. miesto: Filip Poljak, II. A 3. miesto: Alica Seidlová, […]

Continue Reading

Šampióni školy

Dňa 5. novembra 2019 sa uskutočnilo vyhodnotenie školských súťaží organizovaných v rámci projektu Vráťme šport do škôl 2019. Najlepší žiaci a žiačky v obidvoch súťažiach boli odmenení balíčkami produktov zdravej výživy. Ešte raz blahoželáme! Najsilnejší triceps školy Chlapci: František Meško, I. B Lukáš Labanič, I. D Dominik Filípek, III. A Peter Sluka, I. AJakub Zelník, III. AMatej Šoška, […]

Continue Reading