Elektrochemický rad napätia kovov v telocvični?

Aj keď to možno znie neuveriteľne, naozaj sa tam nachádzal. A prišiel zo IV. D. Ale poporiadku… V marci sa uskutočnil tradičný medzitriedny volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. Zápolenia sa zúčastnilo 17 družstiev vrátane družstva profesorov. V prvom kole tímy odohrali zápasy v štyroch základných skupinách. Prvé dve družstvá z každej základnej skupiny vytvorili dve semifinálové […]

Continue Reading

Školská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

V piatok 21. 2. 2020 sa v našej škole odohralo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti – súťažnej prehliadky prvých vedeckých príspevkov našich žiakov (ďalej SOČ). Do 42. ročníka tejto tradičnej česko-slovenskej súťaže sa zapojilo šesť žiakov s piatimi súťažnými prácami. Zastúpenie mali psychológia, právne vedy, zdravotníctvo, ale i informatika. Každá súťažná práca splnila formálne náležitosti […]

Continue Reading

Moderné atómové technológie a štúdium v Rusku

Dňa 20. 2. 2020 sa skupina 25 žiakov 3. a 4. ročníka našej školy spolu s učiteľom Ľubomírom Konrádom zúčastnila na prednáške Dr. Jevgenija Kulikova z Moskovskej národnej výskumnej jadrovej univerzity MIFI. Jeden z popredných ruských odborníkov informoval prítomných dostupnou formou o možnostiach využitia pokročilých atómových technológií nielen v energetike, ale aj pri úprave stavebných […]

Continue Reading

Si .PAS? Školská súťaž v programovaní

Koncom januára prebehol už šiesty ročník našej školskej programátorskej súťaže s nezvyčajným názvom Si .PAS? Tento názov evokuje programovací jazyk Pascal, ktorý bol vyvinutý pre potreby výučby programovania a na jej výučbu sa aj roky používal. Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo 11 súťažiacich z druhého a tretieho ročníka. Ich úlohou bolo naprogramovať Geomexo – postrehovú hru […]

Continue Reading

Pozvánka na štúdium v Ruskej federácii

V utorok 11. 2. 2020 navštívila našu školu štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy a športu SR Oľga Nachtmannová spolu s generálnym riaditeľom Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Marekom Moškom. Žiakom vyšších ročníkov prezentovali možnosť získať zo strany Ruskej federácie BEZPLATNÉ štúdium vo zvolenej špecializácii počas celého obdobia štúdia, a v prípade potreby aj možnosť absolvovať BEZPLATNÉ prípravné jazykové […]

Continue Reading

Deň otvorených dverí na GVOZE

Deň otvorených dverí sa na našej škole uskutočnil dňa 10. februára 2020 v čase od 11:30 do 15:30 hod. Na realizácii sa podieľalo 30 učiteľov a 57 žiakov prevažne z tried II. B a IV. B. Na DOD boli pripravené: informačné vstupy, informácie o otváraných triedach v šk. r. 2020/2021, informácie o štúdiu, učebné plány, požiadavky na prijímacie pohovory, testy z prijímacích skúšok […]

Continue Reading

¡Vivan los ganadores!

Dňa 10. februára sa v Trstenej konalo Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku. Naši žiaci dosiahli výborné výsledky a postupujú do Celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 10. – 11. marca v Bratislave. Výsledky: kategória A – Jakub Grof (II. A) – 1. miesto kategória B – Kristína Bachratá (III. D) – 1. miesto kategória D – Natália Durmis (III. […]

Continue Reading

Nielen nežne o Nežnej

V stredu 21. 1. 2020 občianske združenie Post Bellum zorganizovalo v našej škole dejepisný workshop o Nežnej revolúcii pre tohtoročných a taktiež budúcich maturantov z dejepisu. Jeho poslaním bolo priblížiť nám – študentom dobu, ktorá bola nedemokratická a popierala ľudské, občianske a morálne hodnoty. Program sa začal o deviatej hodine krátkou prednáškou o význame združenia a vysvetlením, […]

Continue Reading

Hviezdoslavov Kubín: školské kolo

Vo štvrtok 30. 1. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V umeleckom prednese poézie si svoje sily zmerali 8 súťažiaci a v umeleckom prednese prózy 7 súťažiaci. Výhercom gratulujeme. Poézia 1. miesto – Terézia Ševčíková, II. A 2. miesto – Anna Dubovcová, I. C 3. miesto – Veronika Janáčiková, I. A Próza 1. […]

Continue Reading