Školská odborná konferencia Š. O. K.

Je veda odpoveďou na problémy ľudstva? A je vôbec v našej moci ovplyvniť svet okolo nás? Trinásť mladých ľudí, žiakov I. – III. ročníka našej školy, sa počas tohto školského roka snažilo pomocou dlhodobého výskumu prispieť do mozaiky poznania sveta. Počas uplynulých deviatich mesiacov pracovali na vlastných, tematicky originálnych vedeckých výskumoch a na dokazovaní hypotéz, […]

Continue Reading

Exkurzia na Žilinskú univerzitu

V dňoch 25. a 26. júna sa žiaci I. – III. ročníka zúčastnili exkurzie na Žilinskú univerzitu. Tretiakom prodekani jednotlivých fakúlt podrobne opísali možnosti štúdia na ich pracoviskách, predstavili benefity štúdia, zameranie študijných odborov, možnosti uplatnenia absolventov. Potom nasledovala prehliadka laboratórií univerzity i univerzitného vedeckého parku. Na svoje si prišli nielen fanúšikovia techniky. Skúmali sme […]

Continue Reading

Absolventská slávnosť 2019

Po štvordňovom maturitnom maratóne sa posledný májový deň, v priestoroch Domu odborov, konala absolventská slávnosť. Ku zeleným stolom na GVOZe sa tento rok posadilo 153 maturantov. Dosiahli priemer 1,66. Nazbierali spolu 333 jednotiek, 172 dvojok, 90 trojok a 17 štvoriek. To znamená, že každý žiak získal priemerne viac ako dve jednotky a len 11 stotín štvorky. Priemer žiadneho […]

Continue Reading

Absolventská slávnosť

miesto: Dom odborov začiatok: 9:00 hod. predpokladaný čas ukončenia: 12:00 hod. Pokyny pre žiakov: 1. – 3. ročník zraz žiakov pred Domom odborov o 8:45 hod. 4. ročník 7:30 hod. – nástup v škole   podpisovanie maturitných protokolov a prevzatia maturitných vysvedčení, účasť žiakov 4. ročníka nutná! 8:00 hod. – presun do Domu odborov s triednymi učiteľmi

Continue Reading

Physics Masterclasses 2019

Dňa 3. apríla 2019 sa 40 žiakov našej školy zúčastnilo zaujímavej celosvetovej fyzikálnej akcie Physics Masterclasses. Túto akciu na Slovensku zastrešujú univerzity a vysoké školy v ôsmich mestách, celosvetovo sa jej zúčastňuje viac ako 13 000 študentov v 55 krajinách sveta. J/psi, W bozón, Higgsov bozón, quarky, fotóny, pozitróny… Ak ste si mysleli, že ste […]

Continue Reading