Nepremeškajte príležitosť zapojiť sa do prehliadky SOČ

Štátny inštitút odborného vzdelávania i tentokrát hľadá stredoškolákov, ktorí sa hlbšie venujú niektorej teoretickej či praktickej oblasti vedy a vzdelávania. Pokiaľ práve pracuješ na vlastnom pozorovaní, poznáš odvrátenú stránku nejakého problému, vyvíjaš počítačovú aplikáciu, zaujímaš sa o umenie a natáčaš film či tvoríš komiks, radi tvoju prácu uvidíme v školskom kole súťažnej prehliadky stredoškolskej odbornej […]

Continue Reading

Nechceme opakovať históriu

Dňa 13. 12. 2019 sa v našej škole uskutočnila prednáška lektorky zo Slovenského národného múzea v Martine, ktorá by mohla niesť práve tento titulok. Žiaci dvoch tried 1. ročníka boli prevedení slovom a tiež premietnutím krátkeho filmu ťažkým obdobím našich dejín, obdobím II. svetovej vojny, a to z pohľadu jej dopadu na rómsku a židovskú komunitu. Odborníčka na […]

Continue Reading

Zúčastnite sa prieskumu Žilinského samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy vás vyzýva zapojiť sa do anonymného dotazníka zameraného na zistenie spokojnosti so službami, ktoré máte k dispozícii v škole a v školskej jedálni. Dotazník spokojnosti vzdelávacieho procesu žiakov Gymnázia, Veľká okružná. Dotazník spokojnosti používateľov školskej jedálne pri Gymnáziu, Veľká okružná. Vyjadrite svoj názor a ovplyvnite tak kvalitu služieb v […]

Continue Reading

Navštívili sme Múzeum židovskej kultúry

Zážitkové vyučovanie je súčasťou našej snahy sprístupniť žiakom informácie z rôznych oblastí. Dňa 11. 12. 2019 sme realizovali jednu takúto formu vzdelávania, s vybratou skupinou žiakov, v Múzeu židovskej kultúry v Žiline. Výchova k tolerancii a zbližovaniu kultúr je neoddeliteľnou súčasťou predmetu občianska náuka a ďalších predmetov. V múzeu, na tvári miesta, sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavých a užitočných informácií, prezreli si stálu […]

Continue Reading

Už idú. Odkaz Nežnej revolúcie

Dňa 26. 11. sme sa v rámci nášho dejepisného semináru zúčastnili výstavy pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.  Táto výstava v Krajskej knižnici v Žiline niesla názov “Ako to bolo”. Prostredníctvom zachovaných novinových článkov nám vysvetlila, prečo celá revolúcia vznikla a čo o nej vtedajšie média písali. Odrážajú sa tu aj dobové vyjadrenia ako: ,,Už […]

Continue Reading

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

V pondelok 2. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Tohtoročná súťaž sa hrdí bohatou účasťou 31 žiakov našej školy. Olympiáda pozostávala z troch častí – z testu, transformácie textu a ústnej prezentácie. Na víťazných miestach sa umiestnili títo žiaci: Kategória B Hanulíková Veronika, II. B Šanta Matej, II. B […]

Continue Reading

Best in English

Kto sa stal najlepším angličtinárom na škole? Dňa 29. 11. sa uskutočnila medzinárodná súťaž Best in English, ktorá každý rok oslovuje 20 000 študentov z 30 krajín na svete. Z našej školy sa do nej zapojilo 13 žiakov, ktorí absolvovali on-line test s 60-minútovým limitom. Test zahŕňa čítanie s porozumením, počúvanie, prácu so slovnou zásobou […]

Continue Reading