Postup pri vyplnení a podaní prihlášky na VŠ

Všeobecné informácie Aktuálne tlačivo prihlášky na VŠ si zakúpite v papiernictve: „Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárskeho – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhy stupeň v jednom celku.“ Prihlášky si žiaci vyplňujú sami. Termíny podania prihlášok na konkrétnu fakultu si sleduje každý žiak individuálne. Prihlášku treba podať ako doporučený list. Na prihláške sa skontrolujú osobné údaje, známky, […]

Continue Reading

Súťaže na rozvoj odborných zručností

Ponuka pre žiakov, ktorí sú talentovaní v niektorom vednom odbore a chcú sa zapojiť do súťaží: Technická myšlienka roka 2019 – súťaž v tvorbe hardvérových zariadení, IKT, multimédií a elektroniky Stavbárska olympiáda – pre budúcich architektov Viac informácií v priložených plagátoch súťaží: Súbory na stiahnutie: Stavbárska olympiáda Technická myšlienka roka

Continue Reading

Pre štvrtákov: zažite svoj Deň otvorených dverí

Výchovná poradkyňa Mgr. Marianna Barillová informuje o dňoch otvorených dverí na slovenských univerzitách. Informácie budeme pridávať postupne podľa termínov a ponúk jednotlivých fakúlt. Február 2018 Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pozýva študentov Vašej strednej školy na Deň otvorených dverí dňa 8. februára 2019 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie ponúka Týždeň […]

Continue Reading