Deň polície

Dňa 12. 9. 2019 sa žiaci lll. C a lV. C triedy zúčastnili akcie Deň polície priamo v žilinských uliciach. Každý rok sa uskutočňuje v inom kraji Slovenska. Rok 2019 pripadol Žilinskému kraju. Prezreli sme si zaujímavé ukážky policajnej práce, ako napríklad výjazd jednotky rýchleho nasadenia a prácu psovodov. Súčasťou akcie bola aj prehliadka športového klubu polície. […]

Continue Reading

Štipendiá v školskom roku 2019/20

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium. Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2019/2020 je: 47,98 € – pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo […]

Continue Reading

Záver školského roka 2018/19

Žiacka školská rada sa pod vedením PhDr. Ivety Lieskovskej postarala, aby 28. jún 2019 bol dňom nielen slávnostného ukončenia školského roka 2018/2019, ale aj príjemným stretnutím Gvozákov pri oceňovaní najlepších žiakov školy. Ocenení žiaci priniesli našej škole cenné trofeje z okresných, krajských i celoslovenských súťaží z oblasti takmer každého školského predmetu. Viac v prehľade úspechov […]

Continue Reading

Malo by ľudstvo prejsť na vegánstvo?

V pondelok 9. septembra 2019 mali žiaci našej školy možnosť naživo vidieť, ako vyzerá súťažná debata vo formáte Karla Poppera. Exhibičnú debatu viedli medzi sebou skúsení debatéri a debatérky z nášho domáceho klubu a z klubu GVARZA na tézu: „Ľudstvo by malo prejsť na vegánstvo.“ Účastníci a účastníčky mali možnosť vypočuť si množstvo zaujímavých argumentov […]

Continue Reading

Deň obetí holokaustu a rasového násilia

9. september je ako pamätný deň venovaný obetiam holokaustu a rasového násilia. Parlament schválil dátum sviatku na 9. september preto, lebo v ten deň v roku 1941 vtedajšia Slovenská republika prijala 290 represívnych paragrafov, takzvaný Židovský kódex, ktorým sa začal proces židovských deportácií. Práve 9.septembra sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili prednášky o vyhladzovaní židovskej populácie […]

Continue Reading

Práca na dohodu: dozor v školskej jedálni

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina príjme do pracovného pomeru s nástupom od 2. 9. 2019 na dohodu o pracovnej činnosti pedagogického alebo odborného zamestnanca na vykonávanie dozoru v školskej jedálni. Ponúkaná mzda: 4,00 € za každú odpracovanú hodinu (prípadne podľa dohody). Požiadavky na zamestnanca: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, plnenie kvalifikačných predpokladov v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. […]

Continue Reading

Župa ocenila najlepších stredoškolákov

Dňa 26. júna 2019 v Sobášnom paláci v Bytči sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie tridsiatich najlepších žiakov stredných škôl Žilinského kraja. Žiaci boli nominovaní školou za ich úspechy v škole, na súťažiach, na olympiádach či za organizáciu dobrovoľníckych aktivít. Z našej školy si ocenenie od županky Eriky Jurinovej prevzala žiačka IV. B triedy Mária Polačková. Majka bola […]

Continue Reading