Zlatí na Olympiáde v nemeckom jazyku

Dňa 16. januára 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Výsledky: Kategória 2A 1. miesto: Miroslav Hanuliak, I. A (vyučujúca p. Liachovická) Kategória 2B 1. miesto: Lukáš Maga, III. C (vyučujúca p. Liachovická) Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

Continue Reading

Anglicky hovoriaci borci v akcii

V Olympiáde v anglickom jazyku našu školu tento školský rok reprezentovali dvaja žiaci: Maroš Synák z III. C a Samuel Černák z II. B. Maroš Synák vyhral svoju kategóriu v okresnom kole tejto súťaže, ktoré organizovalo Gymnázium v Bytči. Samuel Černák sa vo svojej skupine umiestnil na 4. mieste. Marošovi gratulujeme a držíme mu palce […]

Continue Reading

Deň otvorených dverí Gymnázia, Veľká okružná

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí našej školy. Kde: Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina Kedy: pondelok 10. februára 2020, 11:30 – 15:30h. Pripravujeme pre Vás: informačné vstupy (o 12:00, o 13:30, o 14:45 hod.), informácie o otváraných triedach v šk. r. 2020/2021, informácie o štúdiu, učebné plány, požiadavky na prijímacie pohovory, testy z prijímacích skúšok […]

Continue Reading

Nepremeškajte príležitosť zapojiť sa do prehliadky SOČ

Štátny inštitút odborného vzdelávania i tentokrát hľadá stredoškolákov, ktorí sa hlbšie venujú niektorej teoretickej či praktickej oblasti vedy a vzdelávania. Pokiaľ práve pracuješ na vlastnom pozorovaní, poznáš odvrátenú stránku nejakého problému, vyvíjaš počítačovú aplikáciu, zaujímaš sa o umenie a natáčaš film či tvoríš komiks, radi tvoju prácu uvidíme v školskom kole súťažnej prehliadky stredoškolskej odbornej […]

Continue Reading

Školské majstrovstvá študentov a študentiek v zrýchlenom šachu

Okresné kolo Okresné kolo sa uskutočnilo 11. novembra 2019 v Centre voľného času v Žiline. Zúčastnilo sa 38 súťažiacich. Našu školu reprezentovalo šesť študentov, ktorí obsadili: 3.miesto: Karol Kostelanský, I. C 6.miesto: Michael Kriška, IV. B 8.miesto: Dominika Tomčíková, II. B (1. miesto v kategórii SŠ dievčatá) 9.miesto: Matúš Sadiku, II. B 10.miesto: Samuel Vyletel, […]

Continue Reading

Nechceme opakovať históriu

Dňa 13. 12. 2019 sa v našej škole uskutočnila prednáška lektorky zo Slovenského národného múzea v Martine, ktorá by mohla niesť práve tento titulok. Žiaci dvoch tried 1. ročníka boli prevedení slovom a tiež premietnutím krátkeho filmu ťažkým obdobím našich dejín, obdobím II. svetovej vojny, a to z pohľadu jej dopadu na rómsku a židovskú komunitu. Odborníčka na […]

Continue Reading

Zúčastnite sa prieskumu Žilinského samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy vás vyzýva zapojiť sa do anonymného dotazníka zameraného na zistenie spokojnosti so službami, ktoré máte k dispozícii v škole a v školskej jedálni. Dotazník spokojnosti vzdelávacieho procesu žiakov Gymnázia, Veľká okružná. Dotazník spokojnosti používateľov školskej jedálne pri Gymnáziu, Veľká okružná. Vyjadrite svoj názor a ovplyvnite tak kvalitu služieb v […]

Continue Reading

Navštívili sme Múzeum židovskej kultúry

Zážitkové vyučovanie je súčasťou našej snahy sprístupniť žiakom informácie z rôznych oblastí. Dňa 11. 12. 2019 sme realizovali jednu takúto formu vzdelávania, s vybratou skupinou žiakov, v Múzeu židovskej kultúry v Žiline. Výchova k tolerancii a zbližovaniu kultúr je neoddeliteľnou súčasťou predmetu občianska náuka a ďalších predmetov. V múzeu, na tvári miesta, sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavých a užitočných informácií, prezreli si stálu […]

Continue Reading