Za stopami nedávnej minulosti

Povodím rieky Váh sme sa vo štvrtok 24. 10. vybrali na dejepisnú exkurziu do Serede a Trnavy. Cestou sme míňali Trenčiansky hrad, hrad Beckov, o ktorom sa traduje, že bol postavený pre bláznivého šaša (Becka) vojvodu Štibora. Prvou zastávkou výletu bola Sereď, mesto známe nielen cukrovarmi a vodnou nádržou Kraľová, ale aj Múzeom holokaustu. Krutosť […]

Continue Reading

Olympiáda ľudských práv: školské kolo

Výchova a vzdelávanie k ľudským právam je v súčasnosti vo všetkých demokratických spoločnostiach nielen nevyhnutnosťou, ale aj samozrejmosťou. Pomáha pochopiť podstatu ľudských práv a súčasne napomáha k uvedomeniu si toho, že nestačí práva len poznať, ale i uznávať a brániť ich. Dňa 25. 10. 2019 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. Žiaci preukázali vynikajúce vedomosti z danej oblasti a umiestnili sa […]

Continue Reading

Postup pri vyplnení a podaní prihlášky na VŠ

Všeobecné informácie Aktuálne tlačivo prihlášky na VŠ si zakúpite v papiernictve: „Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárskeho – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhy stupeň v jednom celku.“ Prihlášky si žiaci vyplňujú sami. Termíny podania prihlášok na konkrétnu fakultu si sleduje každý žiak individuálne. Prihlášku treba podať ako doporučený list. Na prihláške sa skontrolujú osobné údaje, známky, […]

Continue Reading

ZENIT v programovaní: školské kolo súťaže

Dňa 16. 10. 2019 sa päť žiakov našej školy zúčastnilo prvého kola celoslovenskej súťaže ZENIT v programovaní. V školskom kole mali počas štvorhodinového bloku správne vyriešiť čo najviac z 12 súťažných úloh. Riešenie úlohy zahŕňalo funkčný program vytvorený v niektorom z vyšších programovacích jazykov, naši súťažiaci preferovali Python, Javu a C++. Žiaci našej školy dosiahli […]

Continue Reading

Kto je ďalší?

V mesiaci október sa žiaci našej školy zúčastnili niekoľkých akcií s cieľom lepšie porozumieť niektorým nebezpečným javom okolo seba a chrániť sa pred nimi. Za tieto aktivity v našej škole zodpovedá PaedDr. Denisa Zerola, PhD. Filmové predstavenie Kto je ďalší? pre žiakov druhého a tretieho ročníka uskutočnilo sa 4. 10. 2019 Filmové predstavenie Kto je ďalší? […]

Continue Reading

Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa

Do projektu Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa sme sa zapojili spolu s ďalšími školami zo Žiliny a okolia v rámci Žiackej školskej rady nášho gymnázia. Hlavným organizátorom projektu bolo Gymnázium, Hlinská v Žiline, v ktorom sme absolvovali dve stretnutia. Na prvom septembrovom stretnutí sme si vypočuli prednášky, ktoré nás oboznámili s problematikou dezinformácií […]

Continue Reading

Exkurzia Švajčiarsko – Rakúsko – Nemecko

V dňoch 7. 10. až 11. 10. 2019 sa konala jazykovo – historicko – geografická exkurzia na trase Ženeva – Zürich – Neuschwanstein – Innsbruck – Kehlsteinhaus – Salzburg pre žiakov tretieho ročníka. Prvou zastávkou našej exkurzie bola Ženeva, mesto vo francúzsky hovoriacom kantóne Švajčiarska. Ženeva nás prekvapila príjemným počasím a pohľadom na jazero Lac Léman […]

Continue Reading

Spoznávajme sa a učme sa navzájom

Žiaci nášho gymnázia sa v uplynulých mesiacoch stali partnermi projektu cezhraničnej spolupráce. Projekt Spoznávajme sa a učme sa navzájom sa uskutočnil v rámci slovensko-poľskej spolupráce a  bol ukončený v septembri 2019. Tím našej školy tvorili: Terézia Ševčíková, Simona Sládková (II. A) Klára Svrčková, Natália Gáliková a Michal Kubánek (III. A) Veronika Pčolová, Natália Lacová (III. C) Radka […]

Continue Reading

Pozvánky pre štvrtákov

Výchovná poradkyňa dáva do pozornosti najmä žiakom štvrtého ročníka tieto akcie: Veľtrh zahraničných univerzít 2019 Termín: posledný októbrový víkend, Košice 26. 10. a Bratislava 27. 10. Obsah: stretnutie so zástupcami zástupcami zahraničných vysokých škôl v Dánsku, Fínsku, Veľkej Británii či v Holandsku Webová stránka akcie Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno 2019 Termín: […]

Continue Reading

Literárna Orava

Dňa 27. 9. 2019 žiaci druhého ročníka absolvovali exkurziu s názvom Literárna Orava. Naša prvá zastávka smerovala do Dolného Kubína, kde sme navštívili Múzeum P. O. Hviezdoslava, kde nám veľmi milá a príjemná pani sprievodkyňa vyrozprávala dôležité informácie o živote a tvorbe nášho najvýznamnejšieho básnika. V podzemných priestoroch budovy múzea bola inštalovaná expozícia Čaplovičovej knižnice. Tu sme sa dozvedeli, […]

Continue Reading