OZ GVOZA ďakuje

Vážení rodičia a priatelia školy,
ďakujeme Všetkým, ktorí darovali OZ GVOZA Žilina 2% z dane za rok 2013. Peňažné prostriedky sme použili na materiálne zabezpečenie školy. Veríme, že našu školu podporíte aj v tomto roku.
Dúfame, že budeme spolupracovať a podporovať našu školu aj v ďalšom kalendárnom roku.
Ďakujeme
OZ GVOZA

Nová synagóga

V pondelok sa maturanti z občianskej náuky zúčastnili výstavy rumunského vizuálneho umelca a reportéra Dana Perjovscheho „Vybrané novinky." Výstava je v Novej synagóge, ktorá bola v minulosti využívaná napríklad ako kino Centrum. Momentálne je synagóga už takmer na 50% zrekonštruovaná vďaka verejnej zbierke (prispieť môžete tu - http://www.novasynagoga.sk/zbierka/), súkromným darcom či grantom. Hlavným iniciátorom a organizátorom rekonštrukcie a sprievodného programu je kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie.
Tvorba Dana Perjovscheho je kombináciou kresby, komiksu a graffiti. Svoje výstižné aj satirické komentáre aktuálneho politického diania kreslí po stenách svetových galérií a publikuje v prestížnych umeleckých magazínoch. Pre žilinskú kunsthalle pripravil veľkoformátovú inštaláciu s názvom Selected News - kde kreslil priamo na steny.
Namiesto klasického pozerania sa na obrazy ako v štandardnej galérii, študenti boli zapojení do hry, v ktorej každá dvojica dostala papierik s témou, ktorú následne mala nájsť na stenách a okomentovať.
Výstava Selected News prebieha v Novej synagóge do 5. 12.

Braňo Jobus

5. - 12. 10. v centre mesta prebiehal už XI. ročník Žilinského literárneho festivalu, ktorého hlavným organizátorom je kníhkupectvo Artforum. Jedna zo sprievodných akcii – Spisovatelia na školách – sa odohrala aj na GVOZ-e. Študentský magazín Okružník zorganizoval pre študentov 3.B besedu so spisovateľom, hudobníkom a spevákom Branislavom Jobusom, známym viac ako Braňo Jobus či pod známou zdrobneninou Braňuško.
Braňuško rozprával o svojich knihách, kapelách, práci v atómovej elektrárni či dávnejších problémoch z alkoholom. Keďže sa z tejto závislosti dostal, už 10 rokov úspešne abstinuje a na túto počesť každý rok usporadúva festival Vŕbovské Vetry. Braňovi sa podarilo prestať piť, aby mohol znova začať naplno žiť a plniť si sny.
Aj keď bol priestor a čas na besedu limitovaný na jednu vyučovaciu hodinu, Braňo stihol zaspievať pár svojich pesničiek zo sólového projektu Abusus a zahrať aj na obľúbenej Jednotnej Roľníckej Elektrickej Gitare (JREG), čo je vlastne: „Obyčajný rýl zezvarúvaný s motyku, dva dróty, snímačom a SK páskou.“
Braňo Jobus sa do povedomia dostal ako líder kapely Karpatské Chrbáty, Vŕbovskí Víťazi a taktiež každoročne moderuje stage na festivale Bažant Pohoda. Vŕbovskí Víťazi sú známi tým, že Braňo aj so svojim pánom Bratom hrajú na vlastnoručne vyrobených nástrojoch a tematika ich piesní je najmä o bezpečnosti pri práci. Ich vystupovania sú nabité vtipom a silnou recesiou.

EXIT TOUR- Gymnázium Veľká okružná

Dňa 07.10.2014 sa v priestoroch našej školy realizoval medzinárodný preventívny program s názvom „Exit tour“- jedná sa o motivačno-koncertnú akciu, ktorá pozostáva z prednášok, besied a interaktívnych aktivít realizovaných odbornými lektormi.
Exit tour bola určená pre všetkých žiakov školy. V rámci programu si žiaci v úvode mohli vypočuť hudobnú skupinu z USA, následne im bol predstavený program a jednotlivé aktivity.
Študenti boli rozdelení do tried, v ktorých boli organizované dve série prednášok k rôznym témam: Ľudská sexualita, AIDS, Sebahodnota, Priateľstvo, Láska, Vzťahy, Konflikty, Závislosti- drogy, fajčenie, alkoholizmus, Zdravá rodina, Šport, Hudba, Tanec, Životné ciele, Odsudzovanie a ďalšie.
Cieľom tejto akcie však nebolo len poučenie študentov o danej problematike, ale prostredníctvom diskusie, besied a interaktívnych aktivít sa jednotliví odborníci snažili priniesť východiská pre ich konkrétne životné situácie.
Dúfame, že si žiaci z tohto zaujímavého a príjemného turné vzali ponaučenie, rozšírili si svoje poznatky spájajúce sa s jednotlivými témami, a taktiež našli odpovede k neľahkým životným otázkam.
Lucia Muchyová - koordinátor prevencie

Pozrite si video

NOC VÝSKUMNÍKOV 2014

V piatok 26.septembra 2014 sa v priestoroch žilinského AUPARKU konal 8.ročník vedeckej show nazvanej Noc výskumníkov. Cieľom projektu je snaha predstaviť slovenskej verejnosti najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka svojej tvorivej výskumnej práci presadili nielen doma, ale aj v zahraničí. Návštevní sa mohli dozvedieť niečo o robotike, prenose signálov, riadení železníc, logistike, medicíne alebo si vyskúšať letecký simulátor či prvú pomoc. Program bol doplnený ďalšími sprievodnými akciami, rôznymi súťažami a prezentáciami.
Naša škola sa aj v tomto roku podieľala na organizačnom zabezpečení podujatia. Vybraní žiaci III.B a IV.B pôsobili počas prehliadky vo funkcii „odborných sprievodcov“ a pomáhali organizátorom zvládnuť veľký nápor zvedavých návštevníkov, najmä výprav zo základných škôl. Okrem toho sa postarali aj o prezentáciu stavebnice Merkúr, v rámci ktorej organizovali súťaž pre divákov rôznych vekových kategórií. V rámci vyučovania sa formou exkurzie na akcii zúčastnili aj žiaci II.D. (LK)

KOŽAZ – MALÁ FATRA, ORAVA 8.9.-10.9.2014

Netreba sa terigať stovky kilometrov autobusom do zahraničia, aby ste zažili KOŽAZ, na ktorý určite budete dlho spomínať. Na Slovensku je toľko krásnych miest, a niektorí nepoznáme ani tie naše najbližšie lokality. Preto sme sa vybrali do Terchovej. Pod vedením B.Plešivčákovej v spolupráci so SPORT ACADEMY VRÁTNA sme prvý deň absolvovali turistickú prechádzku cez Dolné a Nové diery do Štefanovej, odkiaľ sme si vyskúšali zjazd na kolobežkách. Druhý deň sme cez Dolné a Horné diery vyšli na Malý Rozsutec, kde sa pri náročnom výstupe i zostupe ukázala i sila kolektívu a spolupatričnosť. Večer sme si spríjemnili opekačkou, niektorí si vyskúšali aj lukostreľbu. Záverečný deň po besede s členom horskej služby sme si užili pohodový splav na raftoch z Párnice do Kraľovian.

ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2014 /2015

názov krúžku vedúci klikni na náplň
Digitálna fotografia PaedDr. Ľubomír Konrád náplň krúžku
Fyzikálny krúžok PaedDr. Ľubomír Konrád náplň krúžku
Dramatický krúžok Mgr. Ľudmila Martinčeková náplň krúžku
Krúžok mladých talentov PaedDr. Ľubomír Konrád náplň krúžku
Krúžok umenia a kultúry Mgr. art. Silvia Bartoš náplň krúžku
Krúžok španielskeho jazyka Mgr. Martina Mičiaková náplň krúžku
Anglický jazyk online Mgr. Jana Machynová náplň krúžku
Krúžok anglického jazyka Mgr. Lucia Muchyová náplň krúžku
Volejbalový krúžok Mgr. Róbert Nemček náplň krúžku

INFORMÁCIA PRE NOVÝCH STRAVNÍKOV

Využite možnosť stravovania v školskej jedálni. Stravu poskytujeme v dňoch školského vyučovania v čase od 11,15 do 14,30 hod. Stravník si môže vybrať z dvoch jedál. Cena jedného obeda pre študenta je 1,19 €. Viac informácií sa dozviete tu

Portál vysokých škôl

www.portalvs.com

  • Správy podávané na MSVVaS sú v časti Dokumenty https://www.portalvs.sk/sk/dokumenty-na-stiahnutie na Portáli VŠ, kde
    nájdete aj ďalšie dokumenty, ako letáky, manuály a pod.
  • Aktuality týkajúce sa centrálnej elektronickej prihlášky sú vkladané do aktualít viditeľných z modulu Elektronická prihláška na VŠ.
  • Všeobecné aktuality týkajúce sa vysokých škôl nájdete v aktualitách prístupných z Portálu VŠ.

Informácia MŠVVaŠ SR o vymeriavacích základoch odvodov absolventov VŠ do Sociálnej poisťovne

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo prehľad najdôležitejších informácií o výsledkoch jednotlivých škôl v oblasti uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce.
Na Centrálnom informačnom portáli rezortu školstva sú zverejnené údaje o počte absolventov z roku 2009 dennej formy vysokoškolského štúdia druhého stupňa a o priemerných vymeriavacích základoch odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2010 a v prvom štvťroku 2011.
Informácie za všetky súkromné a verejné vysoké školy, ktoré poskytli údaje o absolventoch a to po jednotlivých školách a fakultách, za jednotlivé skupiny a podskupiny odborov sú dostupné na webovom sídle http://absolventi.iedu.sk

Syndikovať obsah