ZMENA ÚČTU na PLATBU STRAVNÉHO

Z dôvodu prechodu stredných škôl na Štátnu pokladnicu sa od 30.4.2014 mení účet, na ktorý sa uhrádza stravné.
Nové číslu účtu: Štátna pokladnica 7000483606/8180
č. účtu vo formáte IBAN : SK31 8180 0000 0070 0048 3606
Prevody do 29.4. 2014 realizujte ešte na starý účet v Prima banke, platby uhradené 30.4.2014 a neskôr na starý účet, budú vrátené späť stravníkom.

DARUJTE 2% Z VAŠEJ DANE OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU - OZ GVOZA

Ďakujeme Všetkým, ktorí darovali OZ GVOZA Žilina 2% z dane za rok 2012, ktoré sme použili na materiálno-technické zabezpečenie školy GVOZA. Veríme, že našu školu podporíte aj v tomto roku.
Oslovujeme Vás v mene OZ GVOZA a prosíme o finančnú podporu tohto združenia prostredníctvom poukázania 2% z Vami zaplatenej dane.
Nakoľko OZ GVOZA v tomto roku nemôže vyberať 2% z dane, uzavrela zmluvu o spolupráci s Nadáciou „Spoločne pre región“, ktorá bude tieto finančné prostriedky vyberať a zároveň nám ich poukáže na účet nášho Občianskeho združenia.
Uvedené finančné prostriedky OZ GVOZA využije na modernizáciu a zveľaďovanie školy a výchovno-vzdelávacieho procesu.
Vo vyhláseniach už sú predtlačené údaje o Nadácii, s ktorou sme podpísali spomínanú zmluvu( bude uvedená na našom webe). K uvedenému vyhláseniu potrebujeme potvrdenie o výške Vami poukázaných finančných prostriedkov z 2% daní, aby sme ich mohli dať do sumárneho oznámenia o prispievateľoch zaplatenej dane v roku 2013. Z dôvodu problematickej administrácie je potrebné uvedené doklady doručiť k nám na Gymnázium, Veľká okružná 22 a naša organizácia ich doručí na príslušné daňové úrady.

Ďakujeme

Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“

Študentka Barbora Jánošíková z 2. D sa zapojila do výtvarnej súťaže s názvom „Biblia očami detí a mládeže“. So svojou prácou s názvom „Búrka na mori“ sa umiestnila v diecéznom kole na druhom mieste a jej práca postupuje do celoslovenského kola.
Srdečne blahoželáme!

Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády v kategórii A

V dňoch 10. – 13.apríla 2014 sa uskutočnilo v Prešove celoštátne kolo 55. ročníka Fyzikálnej olympiády v kategórii A. Našu školu reprezentovali hneď dvaja súťažiaci: Daniel Zvara a Filip Švábik, obaja z III.B. Počas dvoch súťažných dní museli vyriešiť 4 náročné teoretické úlohy z rôznych častí fyziky a jednu experimentálnu úlohu, ktorá sa zaoberala šírením elektromagnetických vĺn v priestore. Filip Švábik sa stal úspešným riešiteľom, ale na postup do elitnej desiatky, z ktorej sa bude zostavovať reprezentačné družstvo na MFO v Kazachstane, mu ešte nejaké bodíky chýbali. Napriek tomu obom našim zástupcom treba poďakovať za vynaložené úsilie. Budeme im držať palce, pretože svoje výsledky môžu o rok ešte vylepšiť. (LK)

ŠACH

Majstrovstvá okresu v šachu
Vo štvrtok 27.marca 2014 sa na pôde CVČ na Kuzmányho ulici v Žiline konali Majstrovstvá okresu stredných škôl v šachu. Našu školu reprezentovali: Matej Kopera, Mária Halamová, David Hrabovský a Maroš Janura (všetci III.B). Prekvapil najmä Matej Kopera, ktorý obsadil vynikajúce 3.miesto. Za ním na 4.mieste skončila Mária Halamová. Srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce na krajských majstrovstvách.
Krajské majstrovstvá stredných škôl v šachu
Vo štvrtok 3.apríla 2014 sa v CVČ Mladosť v Žiline konali Krajské majstrovstvá stredných škôl v šachu. Našu školu reprezentovali: Matej Kopera a Mária Halamová z III.B. Matej sa v kategórii chlapcov nepresadil. Radosť nám ale urobila Mária Halamová, ktorá obsadila v kategórii dievčat 1. miesto a postúpila na Majstrovstvá Slovenska. Blahoželáme ku krásnemu výsledku a držíme palce v ďalších partiách. (LK)

Akadémia 2014

V pondelok, 14. apríla, sa žiaci našej školy a ďalších stredných škôl môžu tešiť na predstavenie hry s názvom Oskar ako tá soška, ktoré získalo hlavnú cenu na regionálnej prehliadke dramatickej tvorivosti. V hlavných úlohách sa predstaví Peter Kováč, ktorý si odniesol z tejto prehliadky cenu za najlepší herecký výkon a Mária Ševčíkova budúca študentka VŠMU. Na všetkých divákov sa samozrejme tešia aj ostatní 16 herci a ich vedúca Ľudmila Martinčeková.

Medzinárodná prírodovedná súťaž N-Trophy

Dňa 1.marca 2014 sa v priestoroch gymnázia na Hlinskej ulici v Žiline konalo regionálne kolo IV. ročníka medzinárodnej vedomostnej súťaže N-Trophy, zameranej na prírodné vedy (http://ntrophy.cz). Súťaž je určená pre žiakov stredných škôl a skladá sa zo štyroch súťažných disciplín, ktorými sú fyzika, chémia, biológia a logika. Základom riešenia úloh je najmä experimentálna činnosť a výskum. Gymnázium Veľká okružná na súťaži reprezentovalo družstvo GVOZA 3, ktoré tvorili žiaci II.B – Zuzana Slučiková, Adam Rajčan a Ján Chudý. Všetci účastníci N-Trophy museli najskôr prejsť náročným domácim kolom súťaže. V rámci nášho regiónu sa do súťaže prihlásilo vyše 50 družstiev. Prvých 12 z nich získalo právo účasti na regionálnom finále. Tím GVOZA 3 postúpil z prvého miesta.
Na regionálnom finále naše družstvo obsadilo vynikajúce 3.miesto, čím si zabezpečilo postup do 12 – členného medzinárodného finále, ktoré sa bude konať v dňoch 25. – 27.apríla 2014 v Brne. Blahoželáme a držíme palce. (LK)

Čo vieš o hviezdach

Dňa 28.marca 2014 sa v priestoroch Makovického domu v Žiline konalo regionálne kolo XXIV. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach. Gymnázium Veľká okružná na súťaži reprezentoval Daniel Dupkala z III.B, ktorý si zmeral sily so svojimi rovesníkmi. Daniel sa umiestnil na peknom 2.mieste, čím si zabezpečil postup do krajského kola. Blahoželáme a držíme palce v ďalších kolách súťaže. (LK)

Krajské kolo dejepisnej olympiády v Martine

Dňa 1. apríla 2014 sa uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády v Martine. Našu školu úspešne reprezentoval Tomáš Mucha z 1. B. Umiestnil sa na 3. mieste v kategórii B. Dejepisná olympiáda pozostávala z testu a z obhajoby práce – Tomáš vypracoval prácu s názvom Posledný kurucký odboj – stavovské povstanie Františka II. Rákociho, jeho vplyv na Uhorsko a ľud žijúci na území dnešného Slovenska.
Srdečne blahoželáme!

Akadémia 2014

Pozývame si Vás na šestnásty ročník SLÁVNOSTNEJ AKADÉMIE Gymnázia Veľká okružná, ktorý sa bude konať vo štvrtok 17. 4. 2014 o 17.04 hod. v Mestskom divadle v Žiline.
Príďte si pozrieť inscenáciu o strachu v nás s názvom Oskar ako tá soška. Predstavenie získalo prvé miesto na regionálnej prehliadke dramatickej tvorivosti a hlavný predstaviteľ Peter Kováč aj cenu za najlepší herecký výkon.
Tešíme sa na Vás.
Syndikovať obsah