NAŠI ŠTUDENTI VYHRALI MESAČNÝ POBYT V EKVÁDORE

V apríli prišla ponuka súťaže 2015: UNESCO BIOSFÉRA SUMACO. 25 najlepších tímov sa zúčastní študentskej konferencie o fotonike organizovanej projektom GOPHOTON! v rámci medzinárodného roku svetla, 5 najlepších tímov
5-dňového sústredenia v Tatrách a víťaz mesačného pobytu v Ekvádore v rámci medzinárodnej vedeckej expedície.
Viac informácií

GVOZA

adresa: Veľká okružná 22, Žilina
IČO: 0160890
číslo účtu: 7000482224/8180
telefón: 041/5620288
e-mail: gvoza@gvoza.sk
ZRIAĎOVATEĽ: Žilinský samosprávny kraj
Syndikovať obsah