OZNAMY

 • Ďakujeme Všetkým, ktorí darovali OZ GVOZA Žilina 2% z dane za rok 2015, ktoré sme použili na materiálno-technické zabezpečenie školy GVOZA. Veríme, že našu školu podporíte aj v tomto roku.
  Oslovujeme Vás v mene OZ GVOZA a prosíme o finančnú podporu tohto združenia prostredníctvom poukázania 2% z Vami zaplatenej dane, ktoré nám poukážete na účet nášho Občianskeho združenia.
  Uvedené finančné prostriedky OZ GVOZA využije na modernizáciu a zveľaďovanie školy a výchovno-vzdelávacieho procesu.
  Vo vyhláseniach už sú predtlačené údaje OZ GVOZA. K uvedenému vyhláseniu potrebujeme potvrdenie o výške Vami poukázaných finančných prostriedkov z 2% daní, aby sme ich mohli dať do sumárneho oznámenia o prispievateľoch zaplatenej dane v roku. Z dôvodu problematickej administrácie je potrebné uvedené doklady doručiť k nám na Gymnázium, Veľká okružná 22 a naša organizácia ich doručí na príslušné daňové úrady.
 • Od 16.01.2017 bude v budove Gymnázia prebiehať rekonštrukcia sociálnych zariadení.
  Chceme Vás poprosiť o dodržiavanie bezpečnostných zásad pri pohybe v budove školy a tiež o trpezlivosť a zhovievavosť pri zníženom komforte počas rekonštrukcie.
 • 7. februára sa uskutoční na našej škole obľúbená akcia s názvom Deň otvorených dverí. Dvere otvoríme všetkým záujemcom o štúdium, ich rodičom a učiteľom v čase od 11:00 do 16:00 hod. Tešíme sa na Vás.
 • Prezentácia vysokých škôl 2. 2. 2017 v Hoteli Slovakia
 • Pozvánka na reprezentačný ples školy
 • Ponuka voliteľných predmetov
 • Stavbárska olympiáda
 • SOČ
 • Úradné hodiny