Slávnostné odovzdávanie vysvedčení žiakom 4. ročníka - absolventská slávnosť

PIATOK 27. mája 2016
Žiaci 4. ročníka 8:00 - 8:45 hod. triednické hodiny (účasť žiakov povinná)
IV.A - uč. 31
IV.B - uč. 32
IV.C - uč. 35
IV.D - uč. 36
IV.E - uč. 37
9:00 hod. - aula SPŠ stavebná
Žiaci 1. - 3. ročníka 9:45 hod. nástup pred aulou SPŠ stavebnej
Vstup do auly s triednym učiteľom, zastupujúcim triednym učiteľom alebo pedagogickým dozorom.
Absolventská slávnosť 10:00 hod. - 12:30 hod.
Vyučovanie v daný deň pre žiakov po slávnosti nepokračuje.

Program I. a II. ročníka počas ÚFIČ MS


Viac informácií o zaradení tried sa dozviete tu.

Syndikovať obsah