Deň otvorených dverí

POZOR ZMENA TERMÍNU NA 28. 2. 2015

  • informácie o otváraných triedach v šk. r. 2015/2016
  • požiadavky na prijímacie pohovory
  • možnosť zakúpenia informačnej brožúry (obsahuje okrem informácií o prijímacích pohovoroch aj testy z minulého roka)
  • prehliadka priestorov školy (informatika - internet, odborné učebne fyziky, chémie a biológie)
  • žiacke prezentácie (cudzie jazyky, matematika)
  • prezentácie v triedach o 9:00, 10:00 a 11:00 hod.
  • ďalšie zaujímavosti (stránka www.gvoza.sk)

Ponuka zastupovania

Riaditeľstvo Gymnázia, Veľká okružná 22, Žilina prijme na zastupovanie počas PN učiteľa nemeckého jazyka.
Žiadosť spolu s profesijným životopisom posielajte na adresu gvoza@gvoza.sk.

Syndikovať obsah