OZNAM O ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKU 2015/2016

Nástup žiakov 2. septembra 2015

  • 1. ročník o 7:45 hod. pred budovou školy
  • 2.,3.,4., ročník o 9:15 hod. v triedach podľa rozpisu na vchode do budovy školy

Voľné pracovné miesto

Riaditeľka Gymnázia, Veľká okružná 22, Žilina prijme do pracovného pomeru učiteľa ekonomiky a ekonómie.
Viac informácií nájdete tu.

INFORMÁCIA PRE NOVÝCH STRAVNÍKOV

Využite možnosť stravovania v školskej jedálni. Viac

OZNAM

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY,
ŽIADANKA NA VYDANIE ŽIACKEHO PREUKAZU NA ZĽAVU CESTOVNÉHO PRE:

  • ŽELEZNIČNÚ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.,
  • SLOVENSKÚ AUTOBUSOVÚ DOPRAVU ŽILINA,
  • DOPRAVNÝ PODNIK MESTA ŽILINA, S.R.O.

SA VYDÁVAJÚ LEN NA ZÁKLADE ŠTUDENTSKÉHO PREUKAZU PLATNÉHO NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015.
ŽIAKOM PRVÉHO ROČNÍKA SA POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY VYDÁVA NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA PRIJATÍ .

POTVRDENIA POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN SA VYDÁVAJÚ OD 17.08.2015 (DENNE) V ČASE OD 09:30 HOD. - DO 11:00 HOD.

GVOZA

adresa: Veľká okružná 22, Žilina
IČO: 0160890
telefón: 041/5620288
e-mail: gvoza@gvoza.sk
ZRIAĎOVATEĽ: Žilinský samosprávny kraj
Syndikovať obsah