Aktuality

Zápis prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 5.mája 2016 od 14:30 – 16:00 hod.
Zápisu sa zúčastní uchádzač a jeho zákonný zástupca. Na zápis prinesú zápisný lístok, ktorý im vydá príslušná základná škola. Uchádzač nahlási jazyky, ktoré chce študovať (Aj, Nj, Rj, Šj, Fj), voľbu štúdia v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova (aké náboženstvo) a záujem o štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním matematiky.

Riaditeľka Gymnázia Veľká okružná oznamuje všetkým uchádzačom o štúdium na našej škole, že diferenčné testy z cudzieho jazyka sa v tomto školskom roku konať nebudú.

Dôležité dátumy
Prijímacie skúšky 1. termín: 9.5.2016 - 8:00 hod. (pondelok)
Prijímacie skúšky 2. termín: 12.5.2016 - 8:00 hod. (štvrtok)
Zápis prijatých uchádzačov: 19.5.2016, 13.30 – 15.30 hod.
Zápis prijatých uchádzačov: 24.5.2016, 14.00 – 15.00 hod.
Ústne maturitné skúšky: 23.5. - 26.5.2016
2% z Vašich daní môžu našej škole výrazne pomôcť. Viac informácií nájdete tu
Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka denného štúdia šk. rok 2016/2017 – 1. kolo
Súťaž IT Camp
    
Krajské kolo matematickej olympiády, kat. B, C
Šachový turnaj o pohár riaditeľa Úradu ŽSK 2016
N-Trophy 2016
 
S matematikou do Hongkongu
Úspech na celoštátnom kole Fyzikálnej olympiády
    
Pavlína z úľa odletí do Rimavskej Soboty
    
Ďalšie aktuality
Syndikovať obsah