Olympiáda v španielskom jazyku

Dňa 10.12. 2014 sa konalo školské kolo olympiády v španielskom jazyku. Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.

Výsledky:
Kategória 2A (1. A 2. ročník)
1. miesto: Michaela Brezániová (II.D)
2. miesto: Terézia Hrabovská (II.D)
3. miesto: Miroslava Hrabovská (I.C),dd>
Kategória 2B (3. a 4. ročník)
1. miesto: Samuel Melkovič (IV.B)
2. miesto: Laura Feriancová (IV.B)
3. miesto: Lívia Vrabcová (III.C)

Matematická olympiáda

Dňa 9.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo matematickej olympiády. Zúčastnilo sa osem žiakov z tried III.B a IV.B.

1. miesto: Peter Súkeník, III.B
2.-3. miesto: Eva Branišová, III.B
  Matúš Vaculík, III.B

K dosiahnutým výsledkom úprimne blahoželáme.

Olympiáda v slovenskom jazyku

Dňa 8.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v slovenskom jazyku, konkrétne 7.ročník O SJL, v našej škole nultý.
Žiaci pracovali s textom, tvorili písomný slohový útvar podľa konkrétneho zadania a v 2.časti ústne prezentovali aktuálny žáner. Úroveň súťažiacich bola dobrá až veľmi dobrá a konečné hodnotenie je nasledovné:

B kategória 1. a 2.ročník
1. miesto: Elena Dadajová, II.B
2. miesto:Tomáš Mucha, II.B
3. miesto:Daniel Kadaš, I.B
A kategória 3. a 4.ročník
1. miesto:Monika Šramová, IV.A
2. miesto:Michal Slávik, III.B
3. miesto:Alexandra Mária Viteková, III.D

K dosiahnutým výsledkom úprimne blahoželáme.
Víťazi kategórií postupujú do krajského kola O SJL, ktorá sa uskutoční vo februári 2015.
Mgr.Ľubica Hybenová

Olympiáda ľudských práv

Školské kolo olympiády ľudských práv sa konalo dňa 3.12.2014.

Umiestnenie
1. miesto Eva Struhárňanská zo IV.D
2. miesto Tomáš Mičík zo IV.D
3. miesto Kristína Decká zo IV.A

FYZIKLÁNÍ online 2014

Vo štvrtok 4. decembra 2014 prebehol štvrtý ročník medzinárodnej internetovej fyzikálnej súťaže družstiev Fyziklání online 2014, do ktorého sa zapojili aj naši žiaci. Žiaci našej školy Filip Švábik, Daniel Zvara, Daniel Dupkala (všetci IV.B) súťažili v najvyššej kategórii A, určenej žiakom posledných ročníkov stredných škôl. Počas troch hodín riešili postupne úlohy z rôznych oblastí fyziky. V silnej konkurencii tímov zložených často z medailistov rôznych fyzikálnych súťaží obsadili naši zástupcovia veľmi slušné 17.miesto.
Ďalšie podrobnosti o súťaži ako aj zadania súťažných úloh je možné nájsť na adrese http://online.fyziklani.cz/cs/. Naši žiaci dostali automaticky pozvánku na Fykosí Fyziklání, organizované študentmi MFF UK, ktoré sa bude konať na jar v Prahe v priestoroch MFF. Blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach. (LK)

Skvelý úspech na Festivale vedy a techniky 2014

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) zorganizovala v dňoch 13. – 15. novembra 2014 počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v poradí už 17. ročník celoštátnej súťaže a prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl Festival Vedy a Techniky (FVAT). Podujatie sa konalo v Bratislave na Prírodovedeckej fakulte UK. Žiaci prezentovali svoje práce formou posterových prezentácií pred odbornou porotou. Teší nás, že na súťaži sa zúčastnili aj dvaja žiaci našej školy.
Daniel Dupkala
„Ja som prezentoval spolu s mojím kolegom Branislavom Viliamom Hakalom z košického gymnázia projekt s názvom Fotometria tranzitujúcich exoplanét. Venovali sme sa výskumu planét mimo Slnečnej sústavy pomocou špeciálnej metódy. Sledovali sme jasnosť hviezdy, okolo ktorej obieha exoplanéta. Jasnosť hviezdy sa zníži, keď ju exoplanéta prekryje. My sme takto sledovali hviezdu XO-1 a z nameraných dát sme určili rôzne parametre planéty – ako polomer, obežná doba, vzdialenosť od hviezdy a pod. Druhou časťou nášho projektu bolo spracovávanie dát z vesmírneho teleskopu Kepler s cieľom doplniť pozemné pozorovania. Poslednou časťou výskumu je spracovanie záberov z kamier sledujúcich celú oblohu naraz. V súčasnosti pracujeme na softvérovom spracovávaní týchto dát. Vo svete ide o úplne novú metódu. Na Slovensku máme nainštalovaných viacero takýchto kamier (napr. v Modre či Kysuckom Novom Meste). Náš projekt bol na FVAT ocenený postupom na Vernadsky National Contest 2015 v Rusku, čo je každoročná medzinárodná výstava študentských vedeckých projektov. V apríli budúceho roku tak budeme môcť prezentovať najnovšie výsledky nášho výskumu priamo v Moskve.“
Daniel Zvara
„Ja som sa zaoberal témou počítačového videnia, konkrétne mapovaním, orientáciou a rekonštrukciou 3D priestoru pomocou počítačového videnia s využitím lokálnych vlastností obrazu. V Bratislave som vyhral najvyššiu možnú cenu, ktorou je postup na súťaž Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) v Pittsburghu, ktorá je najväčšou súťažou pre študentské vedecké projekty na svete a uskutoční sa v máji 2015.“
Obom srdečne blahoželáme a držíme palce na medzinárodných prehliadkach. (LK)

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 4.12. 2014 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Víťazi postupujú do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 13.1. 2015.
Výsledky:

Kategória 2A (1. a 2. ročník)
1. miesto: Zora Neomániová (II.D)
2. miesto: Daniel Matejčík (I.D)
3. miesto: Natália Fidermáková (II.D)
Kategória 2B (3. a 4. ročník)
1. miesto: Filip Mucha (III.D)
2. miesto: Mária Ciesariková (III.D)
3. miesto: Jozef Kubík (III.B)

PIŠKVORKY 2014

Aj v prebiehajúcom školskom roku sa žiaci GVO úspešne zapojili do súťaže v obľúbenej strategickej hre piškvorky. V krajskom kole, ktoré sa konalo 7.novembra 2014 na pôde Súkromnej obchodnej akadémie v Žiline, našu školu reprezentovali dve družstvá. Oproti predchádzajúcim rokom sa počet účastníkov opäť výrazne zvýšil. Do finálovej štvorky sa dostalo družstvo Cibuľa zložené výhradne zo žiakov III.B. Kapitán Jozef Kubík a ostatní členovia (Jana Pallová, Simona Stráska, Matúš Vaculík a Michal Košťál) prešli turnajom bez zaváhania a nakoniec sa stali zaslúžene víťazmi krajského kola. Spolu s ďalšími tromi družstvami postúpili na Košický turnaj, ktorý sa konal o týždeň neskôr v priestoroch gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach. Okrem tohto turnaja sa konal ešte Bratislavský turnaj. Víťaz každého turnaja získal právo zúčastniť sa na medzinárodnom finále v Brne.
Ani v Košiciach si naši zástupcovia nepočínali zle, ale po najtesnejšej prehre v semifinále v pomere 9:11 bojovali „len“ o tretie miesto, ktoré sa im nakoniec podarilo vybojovať. Blahoželáme a veríme, že našim piškvorkárom sa o rok podarí dosiahnuť ďalší skvelý výsledok. (LK)

Náboj FKS 2014

Prvý novembrový piatok 7. novembra 2014 sa v priestoroch UPC v Mlynskej doline v Bratislave konal ďalší ročník celoslovenskej súťaže päťčlenných družstiev v riešení fyzikálnych úloh Náboj FKS 2014. Našu školu reprezentovali dve družstvá. V seniorskej kategórii družstvo v zložení Filip Švábik, Daniel Zvara, Daniel Dupkala (všetci IV.B), Peter Súkeník (III.B) a Timotej Židuljak (II.D) a v juniorskej kategórii družstvo v zložení Patrik Lamoš, Martin Piala, Erik Wetter (všetci II.B), Miroslav Šoška a Šimon Pajger (obaja II.B).
Obidve družstvá si vo svojich kvalitne obsadených kategóriách počínali veľmi dobre a dosiahli pre GVO historicky najlepšie umiestnenia. Seniori skončili na veľmi peknom 7. mieste a juniori dosiahli až na stupeň víťazov, keď obsadili skvelé 3. miesto. Všetkým blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach. (LK)
Syndikovať obsah